Portál Navigáció


Portál al-navigáció


A Magyar Posta által nyújtott – elektronikus iratból hiteles papír alapú másolat készítése – KEÜSZ szolgáltatás befogadási igazolása a 2018.05.22. 04:30-tól 2018.05.22. 17:00-ig terjedő időszakban beérkezett küldemény-előállítási igények esetében késleltetve, az időszak végén kerül kibocsátásra, de mindenképpen biztosítva a munkanapon belüli visszaigazolást.
A hibrid konverziós szolgáltatás határideje a vonatkozó jogszabály (451/2016 Vhr. 126.§ (1) bekezdés) szerint 1 munkanap. A fentiek alapján a befogadási igazolás késleltetés a jogszabályi határidőt nem módosítja, így a művelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban semmilyen változást nem eredményez. A változás nem érinti az igények indítási lehetőségeit.
Tisztelettel: 
Magyar Posta
Posta Közigazgatási Levelezési Központ

MORZSÁK

TARTALOM:Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) nyomtatványai - adatszolgáltatás

A szolgáltatás adatai Intézmény: Belügyminisztérium Regisztráció: Regisztrációt igényel Módosítás dátuma: 2016.04.01.

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Helyi súgó ikon

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) a közigazgatási információbiztonsági felügyeleti rendszerének létrehozásával az információbiztonság növelésére helyezett hangsúlyt annak érdekében, hogy a különböző közigazgatási szerveknek, a számukra adatkezelést végzőknek, továbbá a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozóinak, valamint a létfontosságú rendszerek információs rendszerelemeinek védelme biztosítva legyen.