Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Bejelentő lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személyek számára - EGT

A szolgáltatás adatai Intézmény: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Regisztráció: Regisztrációt nem igényel Módosítás dátuma: 2015.06.18.

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Helyi súgó ikon

Amennyiben a magyar állampolgár az Európai Gazdasági Térség (EU tagállamok, illetve Norvégia, Liechtenstein, Izland, a szociális biztonsági koordináció része továbbá Svájc is) valamely tagállamában vállal munkát, akkor rá annak a tagállamnak a szociális biztonsági szabályai vonatkoznak, ahol keresőtevékenységet folytat és kizárólag ott kötelezett járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére sincs lehetősége.

Annak érdekében, hogy az EGT valamely tagállamában dolgozó személy a közösségi jogszabályban foglaltaknak eleget tegyen, illetve, hogy Magyarországon a járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, illetve annak érdekében, hogy elkerülje a kettős járulékfizetést, bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnál a „Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező magyar álllampolgár részére, aki EGT tagállamban és egyezményes államban biztosított személy” elnevezésű nyomtatványon. A bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét, illetve megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni. A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.

A bejelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, amelynek értelmében adott EGT-tagállamban végzett kereső tevékenység a helyi jogszabályok értelmében biztosítási kötelezettséget alapoz meg (pl: „Nagy-Britanniában végzett kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek.”).

A bejelentő lap elektronikus formában is benyújtható az OEP részére.

 

Elektronikus úton történő benyújtás menete:

  1. Regisztráljon az Ügyfélkapun.
  2. Telepítse számítógépére az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot, majd a nyomtatványsablont  az OEP honlapjáról.
  3. Töltse ki a nyomtatványt (Útmutató), majd jelölje meg küldésre (titkosítás) a „Kapcsolat az ügyfélkapuval” / „Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre” menüpontban.
  4. Küldje el a titkosított dokumentumot az ÁNYK „Kapcsolat az ügyfélkapuval” / „Nyomtatvány közvetlen beküldése az ügyfélkapun keresztül” menüpontjából, vagy az ügyfélkapu dokumentumfeltöltő szolgáltatásának segítségével.
  5. Ellenőrizze beérkezett, ill. elküldött dokumentumait az Értesítési tárhelyén.

 

Külföldön munkát vállalók bejelentése

OEP ügyfélszolgálatok