Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A külföldi felhasználásra szánt okiratok felülhitelesítése

A szolgáltatás adatai Regisztráció: Regisztrációt nem igényel Módosítás dátuma: 2019.07.02.

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Helyi súgó ikon

A külpolitikáért felelős miniszter külföldi felhasználás céljából felülhitelesíti a magyar központi államigazgatási szervek vagy közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására törvényben vagy kormányrendeletben feljogosított szervezetek, köztestületek vagy személyek által kiállított okiraton szereplő aláírást és bélyegzőnyomatot.

A felülhitelesítési eljárás kérelemre indul, melyet az kérelmező kitölt és személyesen benyújt a Külgazdasági és Külügyminisztérium Hitelesítési Ügyfélszolgálatán.

Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja felülhitelesítendő aláírásonként 5500 Ft, külképviseleten történő benyújtás esetén 20 EUR. Az eljárás díját a kérelem benyújtásakor kell kiegyenlíteni.

Az okiratokat Apostille tanúsítvánnyal vagy ’klasszikus’ miniszteri felülhitelesítéssel kell ellátni annak alapján, hogy mely állam hatóságai előtt kívánják azokat felhasználni.

 • A Külgazdasági és Külügyminisztérium azon államok vonatkozásában, amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezménynek (a továbbiakban: Apostille Egyezmény), az Apostille Egyezményt Magyarországon kihirdető 1973 évi 11. tvr-ben meghatározott körben az okiratokat Apostille tanúsítvánnyal látja el. Az Egyezmény részes államainak folyamatosan frissített listája a www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41 oldalon található. Ezekben az esetekben az okirat az Egyezményben részes bármely államban minden további felülhitelesítés nélkül felhasználható.
 • Azon államok tekintetében, amelyek nem csatlakoztak az Apostille Egyezményhez, a Külgazdasági és Külügyminisztérium az okiratok miniszteri felülhitelesítését végzi el, ezekben az esetekben az okiratokat a Külgazdasági és Külügyminisztériumban történt felülhitelesítést követően a felhasználás szerinti ország Magyarországon akkreditált külképviseletének diplomáciai felülhitelesítésével is el kell látni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes okiratokat az Apostille tanúsítvány kiállítása, illetve a miniszteri felülhitelesítés előtt közbenső felülhitelesítéssel is el kell látni. Az ezt kiállító magyar hatóság okirat típusonként eltérő lehet (A közbenső felülhitelesítést végző szervek listája a http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-felulhitelesitesenek-rendjerol oldalon található).

 

Tájékoztatjuk továbbá a kérelmezőket, hogy 2019. február 16-tól alkalmazandó az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2016/1196 számú európai parlamenti és tanácsi rendelet. A rendelet értelmében a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó közokiratok mentesülnek a felülhitelesítés és Apostille alól, amennyiben a közokirat Az Európai Unió valamely tagállamának hatóságai által az adott tagállam nemzeti jogának megfelelően kerül kiállításra és az Európai Unió másik tagállamának hatósága előtt kerül bemutatásra.

A rendelet hatálya a következő területeken kibocsátott közokiratokra terjed ki (zárójelben jelezve, hogy ennek melyik magyar okiratfajta felel meg):

 • születés (születési anyakönyvi kivonat)
 • életben lét (életben létről kiállított tanúsítvány)
 • haláleset (halotti anyakönyvi kivonat, holtnak nyilvánításról hozott bírósági végzés, halál tényének megállapításáról szóló bírósági végzés)
 • név (névváltoztatási okirat)
 • házasságkötés, beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot (házassági anyakönyvi kivonat, családi állapot igazolás)
 • a házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése (házasság felbontásáról szóló bírósági ítélet, házasság érvénytelenítéséről szóló bírósági ítélet, házasság érvényességének megállapításáról szól bírósági ítélet, házasság létezésének vagy nem létezésének megállapításáról szóló bírósági ítélet)
 • bejegyzett élettársi kapcsolat, beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást (anyakönyvi kivonat bejegyzett élettársi kapcsolatról, családi állapot igazolás)
 • bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése (bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése tárgyában hozott végzés)
 • leszármazás (születési anyakönyvi kivonat, apaság megállapításáról szóló bírósági ítélet, apaság vélelmének megdöntéséről szóló bírósági végzés vagy ítélet, anyaság megállapításáról szóló bírósági ítélet)
 • örökbefogadás (örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat, örökbefogadás felbontásáról szóló bírósági ítélet)
 • lakóhely és/vagy tartózkodási hely (lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
 • állampolgárság (állampolgársági bizonyítvány)
 • büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány)

Vonatkozó jogszabályok

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény.