Portál Navigáció


Portál al-navigáció


A Magyar Posta által nyújtott – elektronikus iratból hiteles papír alapú másolat készítése – KEÜSZ szolgáltatás befogadási igazolása a 2018.05.22. 04:30-tól 2018.05.22. 17:00-ig terjedő időszakban beérkezett küldemény-előállítási igények esetében késleltetve, az időszak végén kerül kibocsátásra, de mindenképpen biztosítva a munkanapon belüli visszaigazolást.
A hibrid konverziós szolgáltatás határideje a vonatkozó jogszabály (451/2016 Vhr. 126.§ (1) bekezdés) szerint 1 munkanap. A fentiek alapján a befogadási igazolás késleltetés a jogszabályi határidőt nem módosítja, így a művelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban semmilyen változást nem eredményez. A változás nem érinti az igények indítási lehetőségeit.
Tisztelettel: 
Magyar Posta
Posta Közigazgatási Levelezési Központ

MORZSÁK

TARTALOM:Nyilvántartott személyes adatok megtekintése

A szolgáltatás adatai Intézmény: Belügyminisztérium Regisztráció: Regisztrációt igényel Módosítás dátuma: 2015.08.06.

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Helyi súgó ikon
 A szolgáltatás segítségével bárki ügyfélkapus felhasználó megtekintheti, letöltheti, vagy ügyfélkapus tárhelyébe mentheti a hivatalnál nyilvántartott aktuális személyes adatait. A nyilvántartás azokat az alapvető személyi, lakcím és értesítési cím adatokat tartalmazza, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk igazolásához, továbbá a közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek, a helyi önkormányzatok, valamint más természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek törvényen alapuló adatigényeinek kielégítéséhez szükségesek.
 
A tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. § a) pontján és 15. §-án, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 46/A. §-án alapul. Az állampolgárok a személyiadat- és lakcímnyilvántartás történeti, illetve archív állományában tárolt saját adataikról való tájékoztatás iránti kérelmüket személyesen vagy postai úton nyújthatják be a lakó- vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási hivatalnál, valamint a Belügyminisztériumnál. Az adatszolgáltatási nyilvántartásból az Nytv. 31. §-ának (3) bekezdése alapján az ügyfél tájékoztatást kérhet továbbá a nyilvántartás helyi, területi és központi szervétől, hogy mely adatszolgáltatások alanya volt. 
 
Ha a felhasználók a tárolt adatok között esetleg téveset találnak, akkor erről a  Kormányzati Ügyfélvonal email-címén (1818@1818.hu) tájékoztathatják a hivatalt.