Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Örökbefogadás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. szeptember 11.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A témakörben megtudhatja, melyek az örökbefogadás feltételei, ki lehet, és ki nem lehet örökbefogadó, miként fogadhat örökbe nem magyar állampolgár magyar gyermeket, illetve magyar állampolgár nem magyar gyermeket, valamint milyen jogok illetik meg az örökbefogadott gyermeket új családjában. Részletezzük az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást és az örökbefogadás előtti eljárást.

Cikk:

Örökbefogadás joghatásai

Az örökbefogadott gyermek jogállása
A névviselés szabályai
Az örökbefogadás öröklési jogi következményei
Örökbefogadott személy honosítása

Az örökbefogadott gyermek jogállása

Az örökbefogadás legjelentősebb joghatása, hogy az örökbefogadott az örökbefogadó gyermekévé válik, az így kialakult családi kapcsolat pedig érvényesül mind az örökbefogadó rokonai, mind az örökbefogadott leszármazói tekintetében is. § Ezzel a vér szerinti családi jogállásból származó szülői felügyeleti és tartási jogok, illetve kötelezettségek (pl. nevelés, gondozás, iskoláztatás) megszűnnek - kivéve, ha a házastárs közös háztartásban nevelt gyermekének örökbe fogadásáról van szó -, és az örökbefogadóra háramlanak.

Mindez azonban nem zárja ki azt, hogy a későbbiekben az örökbefogadott tájékoztatást kérjen a gyámhatóságtól a vér szerinti szüleiről. §

A névviselés szabályai

Az örökbefogadás érinti a gyermek névviselését is, mert az örökbefogadott gyermek az örökbefogadó születési vagy házasságkötéssel szerzett nevét viseli (kivéve, ha az örökbefogadó a házastársa teljes nevét vagy családi nevét a házasságkötésre utaló toldással viseli).

Amennyiben olyan nő fogad örökbe, aki a házasságra utaló toldás nélkül használja házastársa, vagy volt házastársa nevét, illetve kettőjük összekapcsolt családi nevét, az örökbefogadott új családi neve háromféle lehet:

  1. vagy a házastárs, volt házastárs családi neve;
  2. vagy az összekapcsolt családi név;
  3. vagy az örökbefogadó személy születési neve.

Ha ugyanaz a személy több gyermeket fogad örökbe, valamennyi csemetének ugyanazt a családi nevet kell viselnie. §

Közös örökbefogadás esetén az örökbefogadóknak már az örökbefogadás iránti kérelemben nyilatkoznak arról, hogy az örökbefogadott gyermek melyikük családi nevét viselje. Lehetőség van arra is, hogy mindkettőjük családi nevét együtt viselje az örökbefogadott, de csak abban az esetben, ha korábban családi nevüket nem kapcsolták össze.

Kivételes esetben a gyámhatósági engedéllyel a gyermek megtarthatja korábbi családi nevét, és megváltoztathatja az utónevét is. §

A fenti változásokat az örökbefogadott születési anyakönyvébe is be kell jegyeztetni. Az örökbefogadást engedélyező határozatot a gyámhatóság megküldi - a határozat véglegessé vállását követően - a gyermek születését anyakönyvező anyakönyvvezetőhöz, aki ez alapján bejegyzi a gyermeket érintő változásokat. §

Az örökbefogadás öröklési jogi következményei

Az örökbefogadás további fontos joghatása az öröklési jog területén érvényesül. Az örökbefogadottnak az örökbefogadás fennállása alatt kettős öröklési jogosultsága van. Ez azt jelenti, hogy az örökbefogadott az örökbefogadó vér szerinti gyerekeként örököl, másrészt megilleti a törvényes öröklési jog a vér szerinti rokonai után is abban az esetben, ha az örökbefogadás az örökbefogadott egyeneságbeli felmenő rokona, testvére vagy egyeneságbeli felmenő rokonának más leszármazója által történt. §

Ha az örökbefogadás fennállása alatt az örökbefogadott meghal,

  1. elsősorban a leszármazói és a házastársa örököl;
  2. leszármazó hiányában házastársa és örökbe fogadó szülője;
  3. leszármazó és házastárs hiányában az örökbefogadó szülő és annak rokonai

örökölnek a törvényes öröklés szabályai szerint.

A vér szerinti rokonok öröklésére csak a fenti személyek hiányában kerülhet sor és akkor is csak abban az esetben, ha az örökbefogadás az örökbefogadott egyeneságbeli felmenő rokona, testvére vagy egyeneságbeli felmenő rokonának más leszármazója által történt. §

Örökbefogadott személy honosítása

Az örökbefogadásnak különös jelentősége lehet a honosítási eljárásban, ugyanis magyar állampolgár által örökbe fogadott gyermek a lakóhelyétől függetlenül honosítható. §