Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Örökbefogadás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. szeptember 11.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A témakörben megtudhatja, melyek az örökbefogadás feltételei, ki lehet, és ki nem lehet örökbefogadó, miként fogadhat örökbe nem magyar állampolgár magyar gyermeket, illetve magyar állampolgár nem magyar gyermeket, valamint milyen jogok illetik meg az örökbefogadott gyermeket új családjában. Részletezzük az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást és az örökbefogadás előtti eljárást.

Cikk:

Örökbefogadás megszűnése

Az örökbefogadás gyámhatósági felbontása (kölcsönös kérelem)
Az örökbefogadás bírósági felbontása (egyoldalú kérelem)

Megszűnik az örökbefogadás, ha azt a gyámhatóság, illetve a bíróság felbontja.

Az örökbefogadás gyámhatósági felbontása (kölcsönös kérelem)

A gyámhatóság a felek kölcsönös kérelme alapján felbonthatja az örökbefogadást, ha a felbontás a kiskorú érdekét szolgálja. Az eljárás során a gyámhatóság az örökbefogadott vér szerinti szüleit is meghallgatja abban az esetben, ha a meghallgatás elháríthatatlan akadályokba nem ütközik (pl. a vér szerinti szülő tartózkodási helye ismeretlen, és felkutatására tett intézkedések sem vezettek eredményre). Az örökbefogadás a gyámhatósági határozat véglegessé válásával szűnik meg. Ha azonban bármelyik fél az eljárás folyamán meghal, az örökbefogadás joghatásai - a felbontás engedélyezése esetében - a kérelem beadásának napjára visszamenő hatállyal szűnnek meg. §

Az örökbefogadás bírósági felbontása (egyoldalú kérelem)

Az örökbefogadást a bíróság bármelyik fél kérelmére felbontja, ha akár az örökbefogadó, akár az örökbefogadott olyan magatartást tanúsított, amely miatt az örökbefogadás fenntartása a másik fél számára elviselhetetlenné vált. Amennyiben az örökbefogadott kiskorú, és a felbontást az örökbefogadott kezdeményezi, a bíróság csak kivételesen indokolt esetben bonthatja fel az örökbefogadást. Az örökbefogadó halála után az örökbefogadást annak érdekében is fel lehet bontani, hogy az örökbefogadott vér szerinti családi jogállását visszanyerje.

Kiskorú örökbefogadott érdekében a gyámhatóság is indíthat pert. Az örökbefogadás a felbontó ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. Ha azonban bármelyik fél az eljárás folyamán meghal, az örökbefogadás joghatásai - felbontás esetében - a keresetlevél beadásának napjára visszamenő hatállyal szűnnek meg. §