Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Haláleset

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. május 14.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A halál beálltát követően a hozzátartozók elsődleges feladata a haláleset anyakönyvi hatósághoz történő bejelentése. A témakörben szót ejtünk még a temetésről, és bemutatjuk az örökséghez való hozzájutás eljárási rendjét.

Cikk:

Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

Az anyakönyvvezető illetékessége
A haláleset bejelentése

Az anyakönyvvezető illetékessége

A halálesetet anyakönyvezés végett a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, külföldön történt halálesetet Budapest Főváros Kormányhivatalánál kell bejelenteni. Mozgó járművön történt halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek az illetékességi területén a holttestet a járműről leemelték, talált holttest esetén pedig a megtalálás helye alapítja meg az anyakönyvvezető illetékességét. Abban az esetben, ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, az az anyakönyvvezető fogja a haláleset anyakönyvezését elvégezni, akinek az illetékességi területén - a bíróság döntése szerint - a haláleset bekövetkezett. Amennyiben a bíróság holtnak nyilvánított döntést hozott, az az anyakönyvvezető lesz az eljárásra illetékes, aki a holtnak nyilvánított személy születését is anyakönyvezte. §

A haláleset bejelentése

A halálesetet az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány (ezt a köznyelv halotti bizonyítványnak hívja) igazolja. Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője, illetve az általa megbízott személy jelenti be az illetékes anyakönyvvezetőnek, mindjárt az elhalálozást követő első munkanapon.

Abban az esetben, ha a haláleset intézeten kívül (például lakáson) történt, a bejelentést az elhunyttal egy lakásban élő hozzátartozója, illetve az köteles bejelenteni, aki a halálesetről tudomást szerzett. §

A haláleset bejelentésekor a halott személyazonosító igazolványát, lakcímigazolványát, amennyiben rendelkezésre áll, az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot is át kell adni az anyakönyvvezetőnek, valamint be kell mutatni a halottvizsgálati bizonyítványt. §

A halálesetet hivatalból kell anyakönyvezni, ha bejelentésre kötelezett személy nincs, vagy a kötelezett a bejelentést elmulasztotta és a haláleset az anyakönyvvezető tudomására jut. §