Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Üdülés

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. január 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az olvasók megismerhetik az üdülési csekk felhasználhatóságát, az üdülési támogatások rendszerét és képet kaphatnak a magánszállásokról.

Cikk:

Üdülési támogatások, a Széchenyi Pihenőkártya

A Széchenyi Pihenőkártya felhasználása
Az üdülési támogatások, a Széchenyi Pihenőkártya juttatások adózása

A munkáltató a munkavállalója (és közeli hozzátartozói) üdülését számos módon - pénzbeli és természetbeni juttatásokkal - támogathatja. Amennyiben a munkáltató az üdülést pénzzel támogatja vagy a munkavállalónak természetben nyújtandó üdülési támogatást pénzben megváltja, úgy a támogatás összege teljes mértékben adóköteles jövedelemnek minősül. §

Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak az adóévben

 1. juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része;
 2. a Széchenyi Pihenő Kártya;
 3. szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 225 ezer forint támogatás;
 4. vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 150 ezer forint támogatás;
 5. szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb 75 ezer forint támogatás. §

Béren kívüli juttatásnak minősül

 1. a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;
 2. a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezet alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott - egyébként adóköteles - jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész. §

A Széchényi Pihenőkártyát a munkáltató rendeli meg a munkavállaló számára a Széchényi Pihenőkártya kibocsátásra jogosult gazdasági társaságtól. Az elektronikus utalványkártyára a munkavállaló számára egy időben több munkáltatótól is juttatható támogatás. § A munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is igényelhet kártyát (társkártya) a munkáltatójánál vagy közvetlenül a Széchényi Pihenőkártya kibocsátásra jogosult gazdasági társaság ügyfélszolgálatán. Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállaló nyilatkozattal igazolja a munkáltató vagy az intézmény felé. A társkártyával rendelkező közeli hozzátartozót a munkavállalóval megegyező jogosultságok illetik meg az elektronikus utalványok felett. § A kártya kibocsátásával, valamint a kártya visszavonásával és a személyes elektronikus utalvány nyilvántartás megszüntetésével összefüggésben - az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlásától eltekintve - a munkáltatónak és a munkavállalónak díjat, egyéb költséget az azt kibocsátó gazdasági társaság semmilyen jogcímen nem számolhat fel. § A társkártya előállítási és kézbesítési költségeit, továbbá az elveszett, ellopott vagy megrongálódott kártyák pótlásával összefüggésben felmerülő előállítási és kézbesítési költségeket a Széchényi Pihenőkártya kibocsátásra jogosult gazdasági társaság a munkavállalóra háríthatja. A munkavállalóra hárított költség nem haladhatja meg társkártyánként az 1500 forintot. A társkártya használatával és a támogatások igénybevételével, valamint a társkártya visszavonásával kapcsolatban - a társkártya előállítási, kézbesítési költségeitől és az elveszett, ellopott vagy megrongálódott társkártyák pótlásától eltekintve - a munkáltatónak és a munkavállalónak díjat, egyéb költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számíthat fel. §

A Széchenyi Pihenőkártya felhasználása

A Széchényi Pihenőkártya az annak kibocsátására jogosult gazdasági társasággal szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnél, meghatározott szolgáltatásokra vehető igénybe. A kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerűen megfelelő, és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:

 1. a szálláshely alszámla terhére
  • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.),
  • belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
  • a szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
  • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-ből a strandszolgáltatás),
 2. a vendéglátás alszámla terhére
  • éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR'08 56.10.),
  • egyéb vendéglátás (TEÁOR'08 56.29.)
  • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.),
  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
  • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-ből a strandszolgáltatás),
 3. a szabadidő alszámla terhére
  • egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR'08 86.90.),
  • előadó-művészet (TEÁOR'08 90.01.),
  • múzeumi tevékenység (TEÁOR'08 91.02.),
  • növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR'08 91.04.),
  • vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR'08 93.21.),
  • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése),
  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04.),
  • testedzési szolgáltatás (TEÁOR'08 93.13),
  • egyéb sporttevékenység (TEÁOR'08 93.19-ből verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
  • belvízi személyszállítás (TEÁOR'08 50.30.),
  • egyéb foglalás (TEÁOR'08 79.90-ből az idegenvezetés),
  • sportlétesítmény működtetése (TEÁOR'08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszoda belépő és bérlet értékesítése),
  • sportegyesületi tevékenység (TEÁOR'08 93.12.),
  • sport, szabadidős képzés (TEÁOR'08 85.51.),
  • szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR'08 77.21.),
  • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-ből a családi panzió szolgáltatása). §

A szolgáltató a kártyán a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója rendelkezésére álló elektronikus utalványt készpénzre vagy készpénz-helyettesítő eszközre nem válthatja át. §

A Széchényi Pihenőkártya, illetve az azon található utalványok beváltása a szolgáltatóknál elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon, a kártyát kibocsátó intézmény által kialakított központi internetes felületen, a szolgáltató által kialakított saját internetes utalvány beváltási felületen keresztül vagy a kártyát kibocsátó intézménynél működő telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély alapján történhet. § Az utalványnak a telefonos felhatalmazó központon keresztül történő beváltására a szolgáltatónak és a munkavállalónak - társkártya esetében a munkavállaló közeli hozzátartozójának - a Széchényi Pihenőkártyát kibocsátó intézmény által kezelt személyazonosító adatai vagy az intézmény által adott egyedi azonosító alapján történő, a visszaélések elkerülését biztosító módon történő azonosítását követően kerülhet sor. link: type="webcompass" target="55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 6. § (2) bek."]

Az üdülési támogatások, a Széchenyi Pihenőkártya juttatások adózása

A béren kívül juttatásként nyújtott üdülési szolgáltatás és Széchenyi Pihenőkártya esetén adóköteles jövedelemnek a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetőleg abból az a rész minősül, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. Az adó alapja ezen jövedelem 1,18-szorosa. § Az adó mértéke 15%. § A személyi jövedelemadó mellett a béren kívüli juttatás után a munkáltatót (kifizetőt) 14%-os egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség terheli. §