Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Kormányzati Portálhoz és az Ügyfélkapuhoz kapcsolódóan 2018.03.23-án (péntek) 22:00 órától 2018.03.24-én (szombat) 06:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Kormányzati Portál, valamint az Ügyfélkapu alá tartozó honlapok és szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Szíves megértését és türelmét köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Utazás külföldre

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. február 8.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A külföldi és belföldi utazásokkal kapcsolatos tudnivalókat összegezzük: így egyebek között, szólunk a külképviseleti szervekről és munkájukról. Utána a vízummal, kötelező védőoltásokkal, a nemzetközi jogosítvány, és diákigazolvány intézményével is foglalkozunk a külföldi biztosítások mellett.

Cikk:

Nemzetközi vezetői engedély

A nemzetközi vezetői engedély kiadására irányuló eljárás
A kérelemhez a következőket szükséges bemutatni vagy csatolni
Fontos tudnivalók
A magyar vezetői engedély érvényessége

A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

Személyes megjelenéssel benyújtott kérelem esetén a nemzetközi vezetői engedély kiadása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén automatikus döntéshozatal útján történik.

A nemzetközi vezetői engedély iránti kérelem személyesen történő benyújtása esetén a kérelemhez csatolni kell 2 db, a vonatkozó szabványoknak megfelelő, fotópapírra nyomtatott igazolványképet. §

A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év. §

A nemzetközi vezetői engedély kiadására irányuló eljárás

A nemzeti kategóriára nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető.

Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt a kérelem teljesíthetősége esetén a közlekedési igazgatási hatóság postai úton kézbesíti vagy - ha az ügyfél így rendelkezett - a Hivatalnál átadja a részére. §

A kérelemhez a következőket szükséges bemutatni vagy csatolni

Az ügyfél bemutatja személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét), személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, és érvényes magyar vagy a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott másik ország hatósága által kiállított vezetői engedélyét.

Szükséges továbbá 2 db igazolványkép (arckép), valamint a 2.300,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolás.

Fontos tudnivalók

A nemzetközi vezetői engedély csak a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedéllyel együtt érvényes. §

Nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes magyar vagy a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének és a 17. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelő külföldi nemzeti vezetői engedély adatai alapján kell kiállítani. §

A nemzetközi vezetői engedély adattartalmát az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 3. törvényerejű rendelet határozza meg. §

A vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági időpontig, de nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében legfeljebb tíz évig jogosít vezetésre. §

A magyar vezetői engedély érvényessége

A magyar vezetői engedéllyel azokban az országokban vezethetünk - anélkül, hogy kiváltanánk a nemzetközi jogosítványt -, amelyek csatlakoztak az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez (az Egyezményt az 1980. évi 3. törvényerejű rendelet hirdette ki). §

Érvényes továbbá a magyar jogosítvány az EGT valamennyi tagállamában, függetlenül attól, hogy az adott tagállam részese-e a Bécsi Egyezménynek.

Kérjük, hogy külföldre utazás esetén az adott országban történő vezetési jogosultság igazolásának módjáról, a járművezetés feltételeiről, szabályairól a külföldi ország magyarországi külképviseleténél tájékozódjon az utazást megelőzően! Az ilyen és hasonló jellegű információk tekintetében a Konzuli Szolgálat hivatalos honlapja az irányadó! http://konzuliszolgalat.kormany.hu/