Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Ingóságok

Az ingó/ingatlan megkülönböztetés alapja a – Magyarországon is egy ideig hatályban volt – Osztrák Polgári Törvénykönyvben még az ingók fogalommeghatározása volt: "azon dolgok, melyek állaguk sérelme nélkül egy helyről egy másikra áthelyezhetők, ingók; ellenesetben ingatlanok." A magyar magánjogi törvényjavaslat a megkülönböztetés alapját az ingatlan meghatározására helyezte át: "Ingatlanok a telkek, a föld felületének egyes határozott részei, alkotórészeikkel együtt; minden más dolog ingó." A Ptk. lényegében ezt a megoldást veszi át, anélkül azonban, hogy akár az ingó, akár az ingatlan fogalmát meghatározná. Rovatunkban gépjárművekkel, műkincsekkel, műtárgyakkal, szerzői joggal is foglalkozunk.

Információs link


Ügyintézés Icon Ingóságok rovat ügyoldalai