Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gépjárművel kapcsolatos eljárások

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. március 1.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Írásunkban egyebek között a vásárlásra (személygépkocsik magánimportja), átíratásra, eredetiségvizsgálatra vonatkozó alapvető szabályokat taglaljuk. Új és használt jármű forgalomba helyezéséről és forgalomból történő kivonásáról, a műszaki vizsgáról, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat díjairól is szó esik.

Cikk:

Személygépkocsik magánimportja

Személygépkocsi importja az unió területén kívülről
Az Európai Unió tagállamából történő behozatal
A regisztrációs adó

Az Európai Unió gazdasági alapját jelentő vámunió jelenlegi eljárásjogi szabályozását egy közel 10 éve tartó modernizációs folyamat eredményeként 2016. május 1-jétől felváltotta az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: Uniós Vámkódex) és a hozzá kapcsolódó bizottsági rendeletek köre.

A vámjogi szabályozás jelentős részét a közvetlen hatállyal alkalmazandó uniós vámjogszabályok adják, amelyekhez nemzeti szabályokat csak kifejezett felhatalmazás alapján, illetve a hatásköri rendelkezések kijelölése, valamint az uniós szabályok jogalkalmazását segítő értelmezése érdekében lehet alkotni. Magyarországon vámhatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jár el. Emellett a nemzeti törvényi szabályok a vámeljárási szabályok nemzeti jogrendben való elhelyezését, a más jogszabályokhoz való viszony meghatározását is szolgálják.

Ilyen nemzeti szabály az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény.

Személygépkocsi importja az unió területén kívülről

Az Uniós Vámkódex szabályozása alapján az Európai Közösség területén kívülről történő gépjárműimport esetében azonos szabályok vonatkoznak az új, illetve használt gépjárművekre.

Ha bármilyen vámárut - így autót is - a Közösség vámterületére behoz valaki, azt vám elé kell állítania. A gyakorlatban a vám elé állítás során a vámhivatalnál Egységes Vámárunyilatkozat kitöltésével kell kérni a gépjármű árutovábbítási vámeljárás keretében történő, illetékes belterületi vámhivatalhoz továbbítását. A vámhivatal az árutovábbítási vámeljárás keretében megállapítja a fizetendő közterheket, melyek későbbi megfizetésére vámbiztosíték kérhető. §

Az Európai Unió tagállamából történő behozatal

Az Uniós Vámkódex szabályozása alapján nem kell vámot fizetni az egységes belső piacnak köszönhetően. Jellemzően az ÁFA a gépjármű megvásárlásánál felszámításra került, az adott ország szabályai szerint, ezért itthon már nem kell ÁFA-t fizetni. A határon tehát egyszerűen átengedik a külföldi rendszámmal rendelkező gépkocsit. Itthon az első lépés, hogy el kell menni a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, ahol kiállításra kerül a műszaki adatlap, amely maximum 6 hónapig, illetve a forgalomba helyezési engedély kiadásáig érvényes. A műszaki adatlap feltétlenül szükséges a regisztrációs adó összegének megállapításához, ugyanis ahhoz szükség van a gépjármű műszaki adataira. A regisztrációs adó mértéke függ a műszaki adatoktól, illetve a környezetvédelmi besorolástól. §

A regisztrációs adó megfizetése szempontjából új gépjárműnek tekintendő az a személygépkocsi, illetve motorkerékpár, amely az adó alanya által történt megszerzésének időpontjában legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek első külföldi forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el. §

Az adót a vámhatóság határozattal állapítja meg. §

A regisztrációs adó

A regisztrációs adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja:

  1. főszabály szerint legkésőbb a gépjármű forgalomba helyezésének időpontja,
  2. a gépjármű átalakítása esetén az átalakítás napja (de legkésőbb a forgalomba helyezés időpontja),
  3. a gépjármű Közösségen belüli beszerzése esetén az áfafizetési kötelezettség keletkezésének időpontja,
  4. a gépjármű importálása (Közösségen kívülről történő behozatala) esetén pedig a vámjogi szabadforgalomba bocsátásról szóló határozat közlésének napja. §