Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gépjárművel kapcsolatos okmányok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. június 12.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A gépjárművel kapcsolatos okmányok kapcsán a forgalmi engedély, igazolólap, a zöldkártya (környezetvédelmi felülvizsgálat) és a törzskönyv megszerzésével kapcsolatos eljárás kerül részletezésre. A rendszámtábla kérdésével foglalkozó cikkünkből megtudhatják, hogy a rendszámtábla egy olyan egyedi azonosító jel, amelynek önkéntes átszerelése egyik járműről a másikra bűncselekménynek minősül.

Cikk:

Környezetvédelmi felülvizsgálat

Mi a környezetvédelmi felülvizsgálat?
A környezetvédelmi felülvizsgálat díjai
Plakett
Ki jogosult a környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére?
A környezetvédelmi felülvizsgálat időpontja
Mit vizsgálnak a környezetvédelmi felülvizsgálat során?
Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat

Mi a környezetvédelmi felülvizsgálat?

2010. január 1-jétől a közúti járművek időszakos vizsgálata során kell elvégezni a járművek környezetvédelmi felülvizsgálatát is. Ezen időponttól a jármű műszaki és környezetvédelmi megfelelőségét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez az érvényesítő címke és a plakett tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnik. A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség időpontjáig lehet résztvenni. A gépjárművek környezetvédelmi ellenőrzését az időszakos vizsgálat határidejéhez igazodva kell elvégezni. §

A jármű környezetszennyezési jellemzőit a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vizsgálat keretében a külön rendeletben meghatározott eszközökkel és technológiával elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálat keretében kell ellenőrizni. A környezetvédelmi felülvizsgálat eredményét a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott "Műszaki adatlap" tartalmazza.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vizsgálatot megelőzően elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálat eredményét a környezetvédelmi vizsgáló állomás által elektronikus úton rögzített tanúsítást, a "Műszaki adatlap" környezetvédelmi adatsoraival és minősítésével megegyező tartalmú, "Környezetvédelmi adatlap" tartalmazza. A 30 napon belül kiállított megfelelt minősítést tartalmazó Környezetvédelmi adatlapot a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint a vizsgáló állomás - a jármű környezetvédelmi megfelelőségének tanúsításaként - a vizsgálata során elfogadja. §

A környezetvédelmi felülvizsgálat díjai

A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alapján végzett hatósági eljárások és tevékenységek díjai az alábbiak

Megnevezés Ft/db

A járművek környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos közlekedési hatósági tevékenységek díja

  1. A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás díja 85 700
  2. A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezése további járműkategóriák vizsgálatára, kategóriánként 7 300

Az időszakos vizsgálat hatósági eljárása keretében, de attól elkülönítetten végzett környezetvédelmi felülvizsgálat díja

  1. 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén 5 800
  2. 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén 10 360
  3. A környezetvédelmi adatlap pótlásának díja 460

§

Plakett

A plakett (öntapadós matrica) alkalmazásának célja a jármű környezetvédelmi tulajdonságának látható, megkülönböztető jelölése.

A plakett fekete, kék vagy zöld színével jelzi a jármű környezetvédelmi tulajdonságát, amelynek alapja a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása. A járműveket a környezetvédelmi tulajdonság szerint a következő három csoport valamelyikébe kell sorolni:

Fekete színű plakett - korszerűtlen, nem környezetbarát jármű, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 0, 1, 3, valamint az olyan 2. környezetvédelmi osztályba sorolt jármű, amely a 4. osztályba történő átsoroláshoz az MR.-ben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

Kék színű plakett - korszerű, környezetbarát jármű, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 4, 6, 7, 8, továbbá az olyan 2. környezetvédelmi osztályba sorolt jármű, amely a 4. környezetvédelmi osztályba soroláshoz az MR.-ben meghatározott feltételeknek megfelel.

Zöld színű plakett - korszerű, kiemelten környezetbarát jármű, amelynek a környezetvédelmi osztályba sorolása: 9 és az e fölöttiek.

A tiszta gázüzemű vagy elektromos meghajtású és a hibrid (elektromos és Otto- vagy dízelmotoros) 5. számú környezetvédelmi osztályba sorolt járművekhez, amennyiben az az Otto- vagy dízelmotor osztályba sorolása szerint korszerűtlen, akkor fekete, minden más esetben zöld színű plakettet kell kiadni.

A plakett egyedi sorszámot tartalmaz. A sorszám a szín kezdőbetűjével kezdődik (F=fekete, K=kék, Z=zöld).

A plakettet a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján, valamint időszakos vizsgálat keretében a forgalmi engedély időbeli hatályának meghosszabbítását követően biztonságos felragasztással kell elhelyezni.

Nem kell eltávolítani a rendszámtábláról a korábban elhelyezett, a kiadandó plakett színével megegyező színű, ép (jól olvasható azonosítóval rendelkező) plakettet.

A plakettet a hátsó rendszámtáblára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben meghatározott:

  1. - "A" típusú rendszámtábla esetében betűjelek és a számjegyek közötti kötőjel alá, középre,
  2. - "B" típusú rendszámtábla esetében az utolsó számjegy jobb felső részéhez,
  3. - "C" típusú rendszámtábla esetében a bal felső sarokba kell elhelyezni.

A rendszámtáblán elhelyezett plakettek színe a kiadásukkor hatályos rendeleteknek megfelelően - színüktől függetlenül - a jármű műszaki érvényességi idejéig érvényesek vagy az ügyfél kérelmére a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló jogszabályban meghatározott díj megfizetése mellett a jogszabály szerinti plakettre cserélhetők.

A plakett

  1. a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként működő járási (fővárosi kerületi) hivatalai, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala,
  2. b) a hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomást üzemeltető gépjárműfenntartó szervezetek,
  3. c) a közlekedési hatósággal a műszaki megvizsgálás nélküli, megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezés érdekében megállapodást kötött jármű forgalmazók, továbbá
  4. d) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok felülvizsgáló szervezetei

részére szín és sorszám szerint adható át.

A vizsgálóállomás köteles a plakett színét és sorszámát a műszaki adatlapon rögzíteni.

Az átvevő szervezeteknek színenként sorszám szerint el kell számolnia a közlekedési hatóságtól felvett plakettekkel. Ennek érdekében az átvevő szervezet köteles a felvett és kiadott plakettekről, valamint a megmaradt készletről a közlekedési hatóság által meghatározott nyilvántartást naprakészen vezetni, és azt a közlekedési hatóság által meghatározott időközönként a közlekedési hatóságnak bemutatni. A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok felülvizsgáló szervezeteinél a felvett plakettek nyilvántartását és a velük való elszámolást és annak ellenőrzését a szerv vezetője szabályozza. §

Ki jogosult a környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére?

Rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatot ún. vizsgáló állomás végezhet. Az ilyen közreműködőre vonatkozó követelmények az alábbiak:

  1. a kérelmében meghatározott időtartamban és járműkategóriára (járműtípusra) vonatkozóan folyamatosan végez környezetvédelmi tanúsítást,
  2. megfelel a gépjárműfenntartó szervezetre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott feltételeknek,
  3. rendelkezik a jármű kategória környezetvédelmi felülvizsgálatához szükséges e rendelet szerint meghatározott vizsgálati célra alkalmas eszközökkel és technológiákkal,
  4. a közlekedési hatóság által vezetett környezetvédelmi vizsgabiztosi nyilvántartásban szereplő környezetvédelmi vizsgabiztost alkalmaz,
  5. a tanúsítási tevékenységet az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint tanúsított és a közlekedési hatóság által elfogadott minőségirányítási rendszer alkalmazásával végzi. §

A környezetvédelmi felülvizsgálat időpontja

A plakett érvényességi határideje. A rendszámtáblán elhelyezett plakettek színe a kiadásukkor hatályos rendeleteknek megfelelően - színüktől függetlenül - a jármű műszaki érvényességi idejéig érvényesek vagy az ügyfél kérelmére a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló jogszabályban meghatározott díj megfizetése mellett a jogszabály szerinti plakettre cserélhetők. §

Mit vizsgálnak a környezetvédelmi felülvizsgálat során?

A járművek környezetvédelmi felülvizsgálata során a kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának megengedett legnagyobb mértékét, valamint a szabályozott keverékképzésű motorok légviszonyára vonatkozó követelményeket, dízelmotoros jármű esetében a gyári füstölési értéket vizsgálják. §

Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat

Az üzemben tartó felelős azért, hogy a forgalomban tartott járműve a műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfeleljen, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben meghatározott biztosítási kötelezettségének eleget tegyen.

Ha a jármű az előírt követelményeknek nem felel meg, az időszakos vizsgálatot végző közlekedési hatóság a jármű forgalomban tartását megtiltja és erről informatikai rendszere útján - gépjármű, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és ezek pótkocsija esetén - az okmányirodát értesíti.

A jármű időszakos vizsgálata és rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálata során - a miniszter rendeletében meghatározott esetben - a közlekedési hatóság által engedélyezett tanúsító szervezet (vizsgáló állomás) működik közre a tényállás tisztázásában.

A típusvizsgálóra és a vizsgáló állomásra vonatkozó követelményeket, valamint a tanúsítási tevékenységükre vonatkozó szabályokat a miniszter, a típusvizsgáló és vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg. § §