Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Öröklés

A törvényes öröklés rendjét úgy is tekinthetjük, mint az örökhagyó törvény által vélelmezett akaratát. Írásainkban sorra vesszük a törvényes örökösök sorrendjét, jogait és kötelezettségét. Foglalkozunk az öröklésből való kieséssel, az ági öröklés és az osztályrabocsátás intézményével, a végrendelet kapcsán felmerülő kérdésekkel, illetve a hagyatéki leltár, hagyatéki tárgyalás szabályaival.

Információs link


Ügyintézés Icon Öröklés rovat ügyoldalai