Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Munkavállalók jogai és kötelezettségei

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. február 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A munkavállalót munkavégzése során különböző jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. Ebben a témakörben a jogokon és kötelezettségeken túl taglaljuk a munkavégzés szabályait és szó esik a munkavédelemről is.

Cikk:

Munkaidő

A munkavégzés szempontjából elengedhetetlen szólnunk a munkaidő fogalmáról, amely lényegében annyit jelent, hogy mennyi időt kell a munkavállalónak munkával eltöltenie. Témakörünk feldolgozása során az alábbi témák feldolgozásával találkozhat az olvasó:

  1. a munkaidő és a munkarend
  2. a pihenőidő, pihenőnapok
  3. a rendkívüli munkavégzés és a készenlét.

A munkában eltöltött idő a munkaidő fogalmában jelenik meg, mely alapvetően egy összetett fogalom, magában foglalva a munkarend és a munkaidőkeret fogalmait is. Témavázlatunk kezdő cikkében a munkaidő részleteit ismerheti meg az olvasó (pl. mennyi munkával eltöltött idő jogszabályszerű egy héten, vagy egy napon).

A munkavégzés az ember emberi mivoltából adódóan soha nem lehet megszakítás nélküli, folyamatos, hiszen pihenésre mindenkinek szüksége van. Jogi terminológiával élve a munkavégzés megszakítására és a megfelelő regeneráció biztosítására szolgál a pihenőidő. Tanulmányunkból megtudhatja az olvasó, mennyi időt kell kötelezően pihenéssel tölteni napi illetve heti viszonylatban, mit jelent a munkaközi szünet minimális időtartam, milyen esetben kötelezhető a munkavállaló vasárnapi munkavégzésre, lehetőség van-e a pihenőnapok összevonására.

Összeállításunk záró cikkében a rendkívüli munkavégzés és a készenlét kérdésével foglalkozunk, érintve például a munkaidő kereten felüli munkavégzés kérdését, vagy a rendkívüli munkavégzés elrendelésének korlátait. Írásunkból az olvasó arra is választ kaphat, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a készenléti munkakörben dolgozó személyek pihenőidőjére.