Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OGYÉI) 2019. augusztus 16. napján 14:00 órától 18.00 óráig, valamint 2019. augusztus 17. és 2019. augusztus 19. közötti napokon 08:00 órától 12:00 óráig az elektronikus ügyintézés az informatikai rendszerek karbantartása miatt szünetel.

Megértésüket köszönjük!

MORZSÁK

TARTALOM:Alap-, és szakellátások

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2015. november 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A témakörben áttekintjük az egészségügyi alap-, és szakellátásokat, mint például a fogászati, a háziorvosi ellátást, a fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást, valamint a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokat.

Cikk:

Fekvőbeteg-szakellátás

A fekvőbeteg-szakellátás szolgáltatásai
Részleges térítés mellett igénybe vehető fekvőbeteg-szakellátás
A fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele
Utazási költségtérítés

A társadalombiztosítás szempontjából biztosítottnak tekinthető személyek betegségük esetén lakóhelyük közelében térítésmenetesen jogosultak igénybe venni a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást (a továbbiakban: fekvőbeteg-szakellátás). A biztosított személyek körébe tartoznak például a munkavállalók, a közalkalmazottak, és a köztisztviselők. A fekvőbeteg-ellátást ezenfelül igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek (például a gyermekgondozási díjban vagy a gyermekgondozási segélyben részesülők) és a megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosult személyek is. A törvényi rendelkezéseket a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra az uniós rendeletekben meghatározott módon kell alkalmazni. §

A fekvőbeteg-szakellátás szolgáltatásai

A fekvőbeteg-ellátás lehet:

 1. folyamatos benntartózkodás mellett végzett
  • diagnosztikai,
  • gyógykezelési,
  • rehabilitációs,
  • ápolási célú ellátás;
 2. meghatározott napszakban benntartózkodás mellett végzett
  • diagnosztikai,
  • gyógykezelési,
  • rehabilitációs,
  • ápolási célú ellátás; továbbá
 3. olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozás, amely miatt a beteg meghatározott idejű megfigyelést igényel (például szükség esetén az azonnali ellátása érdekében). §

A betegek a fenti fekvőbeteg-ellátások keretében térítésmenetesen jogosultak

 1. a rendelkezésre álló és a szakmai, valamint az etikai követelményeknek megfelelő fekvőbeteg-gyógyintézetben való elhelyezésre arra az időtartamra, amíg az ellátásuk ott indokolt;
 2. a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokra;
 3. az orvos előírásai szerinti gyógykezelésre (például a műtéti beavatkozásokra és az annak során felhasznált gyógyászati anyagokra);
 4. az orvos előírásai szerinti gyógyászati ellátásra;
 5. a gyógykezeléshez szükséges gyógyszerre (vérkészítményre), kötszerre, valamint az ideiglenes gyógyászati segédeszközre és használatának betanítására;
 6. a gyógykezeléshez szükséges ápolásra, szakápolásra, továbbá az otthonában történő távozást követő időszakra vonatkozó életvezetési tanácsadásra, és amennyiben szükséges a diétás tanácsadásra;
 7. az étkezésre, és amennyiben szükséges az orvos által rendelt diétára. §

A biztosított külön jogszabályban foglaltak szerint jogosult fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátásra. §

A biztosított jogosult társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális juttatásra, illetve külön jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultság megállapítására, annak ellenőrzésére irányuló orvos szakértői véleményt megalapozó kivizsgálásra. §

Részleges térítés mellett igénybe vehető fekvőbeteg-szakellátás

A fenti ellátásokon túl a betegek további szolgáltatásokra is igényt tarthatnak a fekvőbeteg-gyógyintézményekben, de ezeket már nem ingyenesen, hanem részleges térítési díj ellenében vehetik igénybe.

Így részleges térítési díjat kell fizetni akkor, ha a beteg

 1. külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozást kíván igénybe venni, kivéve, ha fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek kialakítása a cél.

A biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult

 1. az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra, és
 2. amennyiben állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. §

Az egészségügyi intézményeknek jól látható helyen ki kell függeszteniük a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások, valamint a fizetendő térítési díjak jegyzékét. Ezenfelül a beteget minden esetben személyesen is tájékoztatni kell arról, hogy az általa igényelt külön szolgáltatás térítésköteles-e, illetve, hogy annak biztosítása esetén mennyi térítési díjat kell fizetnie. §

A fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele

A fekvőbeteg-szakellátást a beteg folyamatos ellátását végző orvosának, kezelő orvosának (például háziorvos, járóbeteg-szakellátási orvos,) beutalása alapján lehet igénybe venni.

Nem szükséges azonban beutaló

 1. ha a beteg állapota az azonnali ellátását indokolja.

A jogszabály 2015. január 1-jétől történt módosítása alapján a fekvőbeteg-szakellátások igénybevétele során a jövőben nem lehet eltérni a beutalóban foglaltaktól és - a sürgős szükség kivételével - nem lehet beutaló nélkül igénybe venni a fekvőbeteg-szakellátást.

A módosítás 2015. január 1-jétől azt is eredményezte, hogy az intézményen belüli orvosválasztásért a szolgáltató nem kérhet részleges térítési díjat, illetve a biztosított kérésére nem lehet eltérni a szakmai protokolltól és a finanszírozási eljárási rendekben foglaltakról kiegészítő térítési díj ellenében.

A fekvőbeteg-szakellátást csak a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (TAJ-szám) igazoló okmány (TAJ-kártya) bemutatásával, a személyazonosság egyidejű hitelt érdemlő igazolásával (például személyazonosító igazolvány bemutatásával) lehet igénybe venni.

Utazási költségtérítés

A fekvőbeteg-gyógyintézetbe beutalt biztosított személyt utazási költségtérítés is megilleti abban az esetben, ha

 1. orvosszakértői vizsgálatra utalták vagy rendelték be;
 2. a beutalás olyan egészségügyi intézetbe történik,
  • amely a biztosított területi ellátására kötelezett, vagy
  • amely a biztosított területi ellátására kötelezett intézetnél közelebb esik a beteg lakóhelyéhez, feltéve, hogy az ide történő beutaláshoz a beteg hozzájárult; vagy
 3. a biztosított lakóhelyéhez legközelebb eső megfelelő feltételekkel rendelkező egészségügyi intézményhez utalták be, feltéve, hogy a b) pontban megjelölt intézetek szakmailag nem alkalmasak a szükséges egészségügyi szolgáltatásokra. §

Az otthonába történő hazautazáshoz utazási költségtérítésre jogosult lehet az a beteg is, aki beutaló nélkül azért vette igénybe az ellátást, mert egészségi állapota az azonnali ellátását indokolta. §

A biztosított a gyógyászati segédeszköz próbájával, illetve kiszolgáltatásával kapcsolatos utazási költségeinek támogatására akkor jogosult, ha a gyógyászati segédeszközt a tartózkodási helyéhez legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződött forgalmazónál szerzi be.

A fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás jár.

A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költséghez támogatás jár. A biztosított a támogatásra akkor jogosult, ha a jogszabályban meghatározott szűrővizsgálatot behívás alapján vette igénybe.

Az utazási költséghez nyújtott támogatás a külön jogszabályban foglaltak szerint illeti meg

 1. a 16 éven aluli gyermek kísérőjét,
 2. a 16 éven felüli biztosított kísérőjét,

amennyiben egészségi állapota miatt a kíséretet a beutaló orvos szükségesnek tartja. §

Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott - a helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe vehető, a személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A hely- és pótjegyek árához, nem jár utazási költségtérítés. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán, továbbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kívül történő utazás esetén jár az utazási támogatás.

Az utazási támogatás igénybe vehető utazási utalvánnyal, gépkocsival történő utazás esetén a lentiek szerint, illetve utazási költségtérítési utalvánnyal. Az utazási költségtérítési utalvány az OEP által rendszeresített olyan szigorú számadású nyomtatvány, amely két pénztári és egy ellenőrző szelvényből áll.

Az utazási költség megtérítésére való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha az orvos az utazás szükségességét igazolja. Ha az orvos javaslata alapján a biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon kell jelölni. A jogosultság igazolása az erre a célra rendszeresített szigorú számadású "Utazási utalvány" elnevezésű nyomtatványon történik, amelyen legfeljebb hat megjelenés igazolható. Utólagos kiállítás esetén a kérelmet el kell utasítani.

Azt a biztosítottat, aki a beutalásra jogosult orvos döntése alapján betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön utazni nem képes - melynek tényét és indokát a beutalásra jogosult orvos az utazási utalványon feltünteti -, utazási költségtérítésként kilométerenként 21 forint illeti meg. Amennyiben a biztosított egészségi állapota miatt kísérő szükséges, a fenti összeg együttesen illeti meg a biztosítottat és kísérőjét. Az útvonal hosszának meghatározásánál az adott viszonylatban legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell figyelembe venni.

Utazási költségtérítési utalvány igénybevételére a lentiek szerint jogosult személy és kísérője az egészségbiztosítóval szerződést kötött közlekedési társaságok vonalain az utazási költségtérítési utalvánnyal díjfizetés nélkül utazhat.

A utazási költségtérítési utalvány igénybevételére jogosult az a biztosított, aki

 1. közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik, vagy
 2. krónikus betegsége, vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy
 3. szakorvosi vélemény alapján olyan egészségügyi szolgáltatóhoz utazik, amely lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a biztosított területi ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található.

Nem jár utazási költségtérítés annak, aki a külön jogszabály alapján díjmentes utazásra jogosult, ide nem értve a gépkocsival történő utazás fenti esetét. Ha a beutalt díjmentes utazásra jogosult és - beutalásra jogosult orvos javaslata alapján - kísérőre van szüksége, akkor az utazási utalványt a beutalt részére kell kiállítani. §

A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállításának kezdeményezésére van lehetőség.

Az utazási támogatás esetében 2015. január 1-jétől biztosított alatt azt az anyát is érteni kell, aki a koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének anyatejellátása érdekében jelenik meg az egészségügyi szolgáltatónál.

A helyi utazás költségeihez támogatás nem jár §.