Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Művelődés

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. március 8.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A kultúra az emberi közösségek magatartását és gondolkodásmódját alapvetően meghatározó szellemi és anyagi javak összessége. Írásunkból megismerkedhetnek a kulturális intézmények látogatóit megillető kedvezmények körével. A kulturális intézmények alapításával foglalkozó cikkünkből kiderül, hogyan történik a közgyűjtemények igazgatása, hogyan lehetséges a nyilvános könyvtárak létrehozása, vagy milyen hatóság hatáskörébe tartoznak a múzeumok, levéltárak, milyen engedélyek beszerzése szükséges például egy színház, vagy egy mozi létrehozásához.

Cikk:

Mozi

Üzemeltetés feltétele
Jogdíj, szerzői jog

Mozi alatt a filmalkotások belépti díj ellenében történő nyilvános bemutatására rendszeresített, bármely képmegjelenítő eszközzel felszerelt helyiséget értjük. §

A mozi szolgáltatási tevékenység gyakorlása nincs speciális feltételekhez kötve, de a létrehozó szervezet tevékenységi köre között szerepeltetnie kell a filmvetítés (TEÁOR 59.14) megjelölést.

Üzemeltetés feltétele

A mozi üzemeltetési, nyilvános videó vetítési tevékenység üzletszerű végzését a települési önkormányzat jegyzőjének be kell jelenteni.

Az önkormányzat által fenntartott, 200 főt meghaladó befogadó képességű mozi megszüntetéséhez a döntés előkészítése során ki kell kérni a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményét. §

Jogdíj, szerzői jog

Az üres hang- és képhordozókért, irodalmi és zeneművek előadásáért, saját műsorok sugárzás útján történő átvételéért, szerzői művek mechanikai rögzítéséért jogdíjat kell fizetni.

A mozi üzemeltetése során fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy betartsák a szerzői jogról, illetve annak védelméről szóló előírásokat minden előadása során. A szerző kizárólagos joga, hogy művét nyilvánosan előadja, és hogy erre másnak engedélyt adjon (előadás: a mű érzékelhetővé tétele bármilyen műszaki eszközzel vagy módszerrel, így például a filmalkotás vetítése a jelenlévők számára). § Akkor minősül nyilvánosnak egy előadás, ha az a nyilvánosság számára hozzáférhető helyen vagy bármely más helyen történik, ahol a családon és annak társasági, ismerősi körén kívüli személyek gyűlnek vagy gyűlhetnek össze. Ugyancsak a szerző kizárólagos joga, hogy művét átdolgozza illetve, hogy erre másnak engedélyt adjon. Ez a védelem a szerző életében és a halálától számított 70 éven át illeti meg az egyes műveket.