Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Határon túli magyarok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. február 8.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A témakörben arra kapunk választ, hogy ki minősül határon túli magyarnak, milyen jogosultságok és kedvezmények illetik meg a határon túli magyarokat és hozzátartozóikat és hogyan lehet igazolni a kedvezményekre való jogosultságot. A magyarigazolvány kapcsán leírjuk, hogy ki és hogyan igényelheti azt.

Cikk:

Határon túli magyarok

Ki minősül határon túli (szomszédos államokban élő) magyarnak?
Milyen jogosultságok és kedvezmények illetik meg a határon túli magyarokat és hozzátartozóikat Magyarországon?
A kedvezményekre való jogosultságot hogyan lehet igazolni?
Igénybe vehet-e határon túli magyar szervezet támogatást?
Ki és hogyan igényelhet magyar igazolványt és magyar hozzátartozói igazolványt?

Ki minősül határon túli (szomszédos államokban élő) magyarnak?

Határon túli magyarnak a szomszédos államokban, a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy minősül. Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a törvény hatálya a határontúli magyarral együtt élő házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermekre (a továbbiakban: hozzátartozó) akkor is kiterjed, ha magát nem vallja magyar nemzetiségűnek. §

Milyen jogosultságok és kedvezmények illetik meg a határon túli magyarokat és hozzátartozóikat Magyarországon?

A Magyar Köztársaság a határon túli magyaroknak és hozzátartozóiknak a területén biztosítja

 1. a közművelődési intézmények használatának jogát és ezen intézmények szolgáltatásai igénybevételének lehetőségét,
 2. a kulturális javak hozzáférhetővé tételét a nyilvánosság és a kutatás számára,
 3. a műemléki értékek és a rájuk vonatkozó dokumentumok hozzáférhetővé tételét,
 4. a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyagok tudományos célból történő kutatását, amennyiben a határon túli magyar személy állandó lakóhelye szerinti szomszédos állam részese a személyes adatok védelméről szóló nemzetközi egyezménynek. §

A jogosultságok magukban foglalják a könyvtári és múzeumi szolgáltatásokat [2001. évi LXII. törvény 4. § (2)-(3) bekezdés], továbbá diák- és utazási kedvezmény [2001. évi LXII. törvény 8. §, 10. §] is igénybe vehető. §

A kedvezményekre való jogosultságot hogyan lehet igazolni?

A törvényben meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a "Magyar igazolvány", illetőleg a "Magyar hozzátartozói igazolvány" igazolja. §

Igénybe vehet-e határon túli magyar szervezet támogatást?

A Magyar Köztársaság támogatja a szomszédos államokban élő magyar nemzeti közösségek azonosságtudatának, anyanyelvének és kultúrájának megőrzését elősegítő, a szomszédos államokban működő szervezeteket. A támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújthat be a határon túli magyar szervezet, amelynek célja különösen

 1. a magyar nemzeti hagyományok megőrzése, támogatása, kutatása,
 2. a magyar nyelv, irodalom, kultúra, népművészet megőrzése, ápolása,
 3. a határon túli magyar felsőoktatás támogatása oly módon, hogy elősegíti magyarországi oktatók vendégtanárként történő fogadását,
 4. a magyar kultúrkincs körébe tartozó műemlék helyreállítása, fenntartása, továbbá a vidék szellemi és tárgyi örökségének megőrzése. §

Ki és hogyan igényelhet magyar igazolványt és magyar hozzátartozói igazolványt?

A Magyar Köztársaság Kormánya által erre kijelölt magyar központi közigazgatási szervtől

 1. arcképes "Magyar igazolvány" kiadását kérheti a szomszédos államban élő, magát magyar nemzetiségűnek valló személy, kiskorú esetén törvényes képviselője útján;
 2. ha nemzetközi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik arcképes "Magyar hozzátartozói igazolvány" kiadását kérheti a szomszédos államban élő, magyar nemzetiségű személy hozzátartozója (kiskorú esetén törvényes képviselője).

"Magyar igazolvány"-ra jogosult §, aki

 1. magyar állampolgár, vagy
 2. tud magyar nyelven, vagy
 3. akit a lakóhelye szerinti állam
  • magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tart nyilván, vagy
  • területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy
  • területén működő valamely vallási közösség nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

Nem jogosult "Magyar igazolvány"-ra az a kérelmező §, aki

 1. már rendelkezik érvényes Magyar igazolvány-nyal, vagy Magyar hozzátartozói igazolványnyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás, az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette elő;
 2. beutazási és tartózkodási tilalom, illetőleg kiutasítás hatálya alatt áll;
 3. nem rendelkezik a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet igazolásával a fenti feltételekről.

Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik "Magyar hozzátartozói igazolvány"-ra jogosult az a hozzátartozó §, aki

 1. a határon túli magyar személlyel fennálló családi kapcsolatát okirattal igazolja, továbbá
 2. olyan magyar nemzetiségű személyre tekintettel kéri az igazolvány kiadását, aki már rendelkezik "Magyar igazolvány"-nyal vagy arra egyébként jogosult.

Nem jogosult "Magyar hozzátartozói igazolvány"-ra az a hozzátartozó, aki

 1. már rendelkezik érvényes "Magyar hozzátartozói igazolvány"-nyal, vagy "Magyar igazolvány"-nyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás miatt terjesztette elő;
 2. beutazási és tartózkodási tilalom vagy kiutasítás hatálya alatt áll;
 3. nem rendelkezik a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet igazolásával;
 4. olyan magyar nemzetiségű személyre tekintettel kéri a "Magyar hozzátartozói igazolvány" kiállítását,
  • aki nem rendelkezik a lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet igazolásával;
  • akinek a "Magyar igazolvány" iránti kérelmét az elbíráló hatóság elutasította;
  • akinek a "Magyar igazolvány"-a érvénytelen. §