Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Üzemkiesés
Kezdete: 2020.02.24. 12:00 -- vége: 2020.02.24. 12:30
A megjelölt időszakban a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás szolgáltatás elérésében átmeneti fennakadás várható.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

MORZSÁK

TARTALOM:Honosítás és visszahonosítás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. december 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Részletezzük, a honosítás iránti kérelmet miként kell benyújtani, milyen feltételei vannak a kedvezményes honosításnak, és miből áll az állampolgársági eskü.

Cikk:

A honosítás feltételei

A honosítás
A honosítás feltételei
A honosítás feltételei fennállásának ellenőrzése, igazolása
A kedvezményes honosítás
A honosítás iránti kérelem elbírálása

A honosítás

A honosítás - a visszahonosítás és a nyilatkozat mellett - a magyar állampolgárság megszerzésének egyik módja. §

A honosítás feltételei

Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha:

  1. a kérelem előterjesztését megelőző nyolc éven át folyamatosan Magyarországon lakott;
  2. a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban;
  3. megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított;
  4. honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti;
  5. igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül. §

A honosítás feltételei fennállásának ellenőrzése, igazolása

  1. a magyarországi lakcímet, valamint a tartózkodás időtartamát és jogcímét a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint az idegenrendészeti nyilvántartásban vagy a menekültügyi nyilvántartásban;
  2. a magyarországi büntetlen előéletet és azt a tényt, hogy a kérelmező Magyarországon nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, a bűnügyi nyilvántartásban.

A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.

A kérelmező köteles igazolni a lakhatásának és megélhetésének feltételeit. §

A kedvezményes honosítás

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy a nem magyar állampolgár honosítására akkor is sor kerülhessen, ha a fent meghatározott feltételek csak részben teljesülnek. A kedvezményes honosítás eseteiről, feltételeiről külön cím alatt talál tájékoztatást a tisztelt Olvasó.

A honosítás iránti kérelem elbírálása

A magyar állampolgárság honosítással történő megszerzésére irányuló kérelemről - az állampolgársági ügyekért felelős miniszter előterjesztése alapján - a köztársasági elnök dönt. A honosítási eljárás pontos menetéről szintén külön cím alatt talál tájékoztatást a tisztelt Olvasó.