Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználók!

A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszerben Hivatali Kapuról történő küldeményletöltés rendszerkarbantartás miatt 2019.07.22 05:00 és 18:00 óra között szünetel.

A karbantartás a küldemények előállítási határidejét nem veszélyezteti, a Hivatali Kapura beérkezett küldemények a karbantartás után kerülnek letöltésre, ennek eredményeként a befogadási igazolások később kerülnek kiállításra.

A karbantartás az Igénybevevők részéről nem igényel semmilyen módosítást a beküldésben.

Üdvözlettel:

Magyar Posta Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:Első, másodfokú bírósági eljárás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. augusztus 12.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Első és másodfokú fokú bírósági tárgyalás szabályait és ügydöntő határozatait, valamint a harmadfokú bírósági eljárás általános rendelkezéseit és határozatait ismerheti meg az érdeklődő.

Cikk:

Harmadfokú bíróság határozatai

A másodfokú bírósággal egyezően a harmadfokú bíróság is négyféle határozatot hozhat, nevezetesen a másodfokú bíróság ítéletét helybenhagyja, megváltoztatja, hatályon kívül helyezi, illetve a fellebbezést elutasítja. Megváltoztatás esetén ítéletet, egyéb esetekben végzést hoz. §

Abban az esetben, ha a bejelentett fellebbezés alaptalan vagy az ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, illetőleg a súlyosítási tilalom vagy a felülbírálat terjedelmének korlátai miatt nem lehet megváltoztatni, azt a harmadfokú bíróság helybenhagyja. §

A harmadfokú bírósági eljárásban kiemelt jelentősége van a súlyosítási tilalomnak.

A harmadfokú bíróság a felülbírált ítéletet megváltoztatja, és a törvényeknek megfelelő határozatot hoz, ha a másodfokú bíróság anyagi jogszabálysértéssel döntött a vádlott bűnösségét érintően azokban a kérdésekben, amelyek lehetővé tették a fellebbezést a harmadfokú bírósághoz. A megváltoztatás alapvető követelménye, hogy a másodfokú bíróság ítéletének alapjául szolgáló tényállás megalapozott vagy annak megalapozatlansága a harmadfokú bírósági eljárásban kiküszöbölhető legyen. E körben vizsgálni kell azonban azt is, hogy nem történt-e abszolút eljárási szabálysértés. §

A megváltoztató határozatban a harmadfokú bíróság dönthet az elkobzásról, vagyonelkobzásról, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételéről, pártfogó felügyelet elrendeléséről, a lefoglalásról, a polgári jogi igényről, a szülői felügyeleti jog megszüntetéséről és a bűnügyi költség viseléséről. §

A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 373. § (1) bekezdés I. pontjára figyelemmel a vádlott halála, elévülés, kegyelem, magánindítvány, feljelentés vagy kívánat hiánya, törvényes vád hiánya miatt, illetve ha a cselekményt már jogerősen elbírálták. §

Hatályon kívül helyezi a másodfokú bíróság ítéletét, és a másodfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a másodfokú bíróság a Be. 373. § (1) bekezdés II-III. pontjában meghatározott valamely eljárási szabálysértést követett el, továbbá akkor, ha a másodfokú ítélet meghozatalára súlyosítási tilalom megsértésével került sor. §

Ha az ítélet megalapozatlan és a megalapozatlanság a harmadfokú bíróság eljárásában sem küszöbölhető ki, a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítélete mellett az első fokú bíróság ítéletét is hatályon kívül helyezi és az első fokú bíróságot utasítja új eljárás lefolytatására. §

Abban az esetben, ha az ügyész nem a törvényes feltételeknek megfelelően indítványozta, vagy az első fokú bíróság nem a törvényes előfeltételek szerint folytatta le a tárgyalásról lemondás szerinti eljárást, a harmadfokú bíróság az elsőfokú bíróság és a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az iratokat vagy a törvényes indítvány megtétele végett az ügyésznek, vagy a törvényes eljárás lefolytatása végett az első fokú bíróságnak az új eljárás lefolytatása végett visszaküldi. §

Ha a másodfokú bíróság ítéletének megalapozatlansága nem küszöbölhető ki, a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét - szükség szerint az első fokú bíróság ítéletével együtt - hatályon kívül helyezi, és vagy a másodfokú vagy az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja. §