Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Jövedéki terhek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. február 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A jövedéki adó az egyes termékeket terhelő, speciális fogyasztási adók közé tartozik, melynek lényege, hogy a szabad forgalomba csak adózott jövedéki termék legyen beszerezhető, felhasználható, értékesíthető. Megtudhatjuk, hogy mikor keletkezik jövedékiadó-fizetési kötelezettség, melyek a jövedéki eljárás szabályai és mire számíthatunk a jövedéki szabályok megszegése esetén.

Cikk:

A jövedéki adókötelezettség keletkezése

Jövedéki termék szabad forgalomba bocsátása
Adófelfüggesztéssel szállított jövedéki termék
Adófelfüggesztéssel importált jövedéki termék
Felhasználás nem adómentes célra
Adókötelezettség adóraktári és keretengedély megszűnése esetén
Adókötelezettség felszámolás miatt megszűnt engedély esetén
Adókötelezettség végelszámolás miatt megszűnt engedély esetén
Adókötelezettség beállta jogszabályi rendelkezésbe ütközés miatt

A jövedékkel kapcsolatos szabályokat elsősorban a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény ( Jöt.) tartalmazza.

Jövedéki termék szabad forgalomba bocsátása

A jövedéki termék szabad forgalomba bocsátásával továbbá a jövedéki terméknek - kivéve az adójeggyel ellátott dohánygyártmányt - a Közösségen belüli végső úti céllal utazó utas részére tranzitadóraktárban történő értékesítésével és egyidejűleg onnan az utas általi kitárolásával, annak napján beáll az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség §.

Adófelfüggesztéssel szállított jövedéki termék

Amennyiben az adófelfüggesztéssel szállított jövedéki termék betárolásának, kiléptetésének, hajóba történő betöltésének, illetve az átvételnek a külön jogszabály rendelkezései szerinti igazolása a kitárolást követő 30 napon belül nem történik meg, a kitároló adóraktár engedélyesének, adómentes felhasználónak a kitárolást követő 31. napon beáll az adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége. §.

Adófelfüggesztéssel importált jövedéki termék

Amennyiben az importált jövedéki termék betárolásának az elektronikus átvételi elismervényen történő igazolása a vámjogi szabad forgalomba bocsátást követő 30 napon belül nem történik meg, az importáló adóraktár-engedélyesnek, adómentes felhasználónak, illetve a bejegyzett feladónak a vámjogi szabad forgalomba bocsátást követő 31. napon beáll az adófizetési kötelezettsége. §. Kivétel ez alól, hogy az importáló a felfüggesztett adófizetés alól véglegesen mentesül, ha az importált jövedéki terméket adóraktárba vagy adómentes felhasználó üzemébe az adó- és vámhatóság által igazoltan betárolta és készletre vette, illetve vetette, és azt az adóraktár engedélyese vagy az adómentes felhasználó a vámjogi szabadforgalomba bocsátást végző adó- és vámhatóságnak visszaigazolta.

Felhasználás nem adómentes célra

A jövedéki terméknek a Jöt. szerint nem adómentes célra történő felhasználása esetén - azaz amikor az elszámolás alapján kimutatott zárókészlet a tényleges zárókészletet meghaladja, és a különbözet ilyenkor nem adómentes - az adómentes felhasználónak a megállapított különbözetre (készlethiányra) a tárgynegyedév utolsó napján beáll az adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége. §

Adókötelezettség adóraktári és keretengedély megszűnése esetén

Amennyiben az adóraktári engedély megszűnik, az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség továbbra is adófelfüggesztés alatt áll a készleten maradt jövedéki terméknek másik adóraktárba történő betárolásáig vagy a szabadforgalomba bocsátásáig, de legfeljebb az engedély megszűnését követő 30. napig. Ha az adómentes felhasználó keretengedélye megszűnik, az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség továbbra is adófelfüggesztés alatt áll a készleten maradt jövedéki terméknek adóraktárba való betárolásáig, illetve másik adómentes felhasználó részére történő átadásáig, de legfeljebb az engedély megszűnését követő 30. napig. §

A megszűnt adóraktári engedély jogosultjának, illetve a megszűnt keretengedély jogosultjának felfüggesztett adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége beáll a jövedéki termékek szabad forgalomba bocsátásának szabályai szerint, továbbá, ha a jövedéki termék betárolását a fogadó adóraktár a kitárolást követő 30 napon belül nem igazolja vissza, akkor a kitárolást követő 31. napon, egyébként pedig az adóraktári engedély, illetve a keretengedély megszűnését követő 31. napon §.

Adókötelezettség felszámolás miatt megszűnt engedély esetén

Ha az adóraktári engedély, illetve az adómentes felhasználó keretengedélye felszámolási eljárás miatt szűnik meg, az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség továbbra is adófelfüggesztés alatt áll a készleten maradt jövedéki terméknek a felszámolási eljárás keretében történő szabadforgalomba bocsátásáig vagy másik adóraktárba, adómentes felhasználóhoz való betárolásáig, illetve a vagyonfelosztásról szóló végzés alapján a jövedéki termék hitelező részére történő kitárolásáig. §

A készleten maradt jövedéki termék utáni adómegállapítási és adófizetési kötelezettségre ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az adóraktári engedélynek vagy az adómentes felhasználó keretengedélyének megszűnését követő 30 napon belül felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. §.

A megszűnt adóraktári engedély jogosultjának, illetve a megszűnt keretengedély jogosultjának felfüggesztett adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége beáll, ha a jövedéki termék betárolását a fogadó adóraktár a kitárolást követő 30 napon belül nem igazolja vissza, a kitárolást követő 31. napon, valamint a kitárolás napján, ha a jövedéki terméket anélkül tárolják ki az adóraktárból, illetve az adómentes felhasználó üzeméből, raktárából, hogy a vevő, illetve a hitelező az adót igazoltan megfizette volna §.

Adókötelezettség végelszámolás miatt megszűnt engedély esetén

A megszűnt adóraktári engedély jogosultjának, illetve a megszűnt keretengedély jogosultjának felfüggesztett adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége beáll a jövedéki termékek szabad forgalomba bocsátásának szabályai szerint, továbbá, ha a jövedéki termék betárolását a fogadó adóraktár a kitárolást követő 30 napon belül nem igazolja vissza, a kitárolást követő 31. napon, illetve a kitárolás napján, ha anélkül tárolják ki a jövedéki terméket, hogy a vagyonfelosztás alapján a jövedéki terméket átvevő személy az adót igazoltan megfizette volna, egyébként pedig, ha a végelszámolás kezdő időpontjától számított 180 nap letelt §.

Ha az adóraktári engedély, illetve az adómentes felhasználó keretengedélye végelszámolás miatt szűnik meg, az adómegállapítási és adófizetési kötelezettség továbbra is adófelfüggesztés alatt áll a készleten maradt jövedéki terméknek a végelszámolás keretében történő szabadforgalomba bocsátásáig vagy másik adóraktárba, adómentes felhasználóhoz való betárolásáig, illetve a vagyonfelosztást követően történő kitárolásáig, de legfeljebb a végelszámolás kezdő időpontjától számított 180 napig §. A készleten maradt jövedéki termék utáni adómegállapítási és adófizetési kötelezettségre ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az adóraktári engedélynek vagy az adómentes felhasználó keretengedélyének megszűnését követő 30 napon belül végelszámolási eljárás indul §.

Adókötelezettség beállta jogszabályi rendelkezésbe ütközés miatt

Az adóraktár engedélyesének felfüggesztett adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége beáll arra a jövedéki termékre,

  1. amelyet az adófelfüggesztés időtartama alatt az adóraktárban nem termék előállításához, nem alapanyagként, vagy az adóraktárban belső égésű motorok üzemanyagaként vagy tüzelő-, fűtőanyagként használnak fel;
  2. amely a készletfelvétel során a nyilvántartás szerinti és a tényleges készlet olyan különbözete, amely meghaladja a külön jogszabály szerint elszámolható veszteséget, valamint
  3. amely betárolásának igazolása a külön jogszabályban az adófelfüggesztéssel történő szállítás veszteségére meghatározott elszámolható veszteséget meghaladóan nem történt meg §.

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.