Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szabadalmak

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2014. március 27.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A szerzői jogi oltalom alá nem eső (tehát nem az irodalom, a tudomány vagy a művészetek körébe tartozó), tipikusan műszaki jellegű szellemi alkotások törvényi védelme az iparjogvédelem területét alkotja. Az elnevezés utal arra, hogy itt az ipari forradalommal kezdődően és azóta is általában az ipari termeléssel, termékekkel összefüggő szellemi alkotások jogi oltalmáról van szó. Ez a jogterület közvetlen módon a feltalálói tevékenység védelmét, elismerését és anyagi ösztönzését kívánja biztosítani. Ebben a témakörben kerül feldolgozásra a szabadalmi jog és védjegyoltalom valamennyi lényeges eleme, így többek között a szabadalmi eljárás, a szabadalom korlátai és védelme, s szabadalmi és védjegylicencia.

Cikk:

Szabadalmi eljárás

Bejelentés
A szabadalom közzététele
Érdemi vizsgálat, a szabadalom megadása

Bejelentés

A szabadalom megadására irányuló eljárást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala folytatja le §. Az eljárás a bejelentéssel indul meg. § A bejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: bejelentő kérelmét, a szabadalomi leírást egy vagy több igényponttal, a bejelentő azonosítására és a vele való kapcsolatfelvételre alkalmas adatokat, a találmányról készült egy vagy több rajzot (ha ezek szükségesek a találmány megértéséhez), uniós elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratokat, képviselet esetén annak igazolását, ha a bejelentő a feltaláló jogutódja, a jogutódlást igazoló okiratot (és biológiai anyag letétbe helyezése esetén további, jogszabályban meghatározott elemeket). §.

Egy bejelentésben csak egy találmányra igényelhető szabadalom. A leírásban olyan módon és részletességgel kell feltárni a találmányt, hogy azt szakember a leírás és a rajz alapján meg tudja valósítani. §

A leírás legfontosabb részét az igénypontok jelentik: a szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg. Az igénypontok tartalmazzák a találmány tárgyának megnevezését, a technika állása szerint hozzá legközelebb álló megoldással közös jellemzőit, valamit az e megoldástól megkülönböztető sajátosságait. A találmány elengedhetetlen jellemzőit a főigénypontok, az egyes főigénypontokhoz kapcsolódó részletmegoldásokat az aligénypontok tartalmazzák. §. Az igénypontokat a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni. A leírásból kivonatot kell készíteni, ami kizárólag a műszaki tájékoztatás céljaira szolgál. §

Főszabály szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala eljárásaiban az ügyfél nem jogosult, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles az ügyféllel elektronikus úton kapcsolatot tartani, ez alól például a szabadalmi bejelentés megtétele kivételt képez. A szabadalmi bejelentés és más beadványok elektronikus úton való benyújtását külön jogszabály részletezi: §

A bejelentés napja egyúttal az újdonság szempontjából az elsőbbség időpontja is. A bejelentési elsőbbséget kivételesen megelőzheti az "uniós elsőbbség" (az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény alapján a külföldi bejelentés napja) vagy esetleg más speciális [belső: (a bejelentő azonos tárgykörű korábbi, folyamatban lévő, közzé még nem tett szabadalmi bejelentésének tizenkét hónapnál nem korábbi bejelentési napja, ha azzal kapcsolatban más elsőbbséget nem érvényesítettek); módosítási; származtatott] elsőbbségfajta §.

A szabadalom közzététele

A bejelentést a hivatal megvizsgálja, és ha az megfelel az előírt feltételeknek, hivatalos lapjában, a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben tájékoztatást ad róla ("adatközlés"). §.

Az adatközlést a bejelentés (a leírás, igénypontok, kivonat, rajzok) részletes alaki vizsgálata követi. §. Ekkor bejelentési és kutatási díjat kell fizetni. § Hiánytalanság esetén a hivatal az igénypontok alapján elvégzi az ún. újdonságkutatást, amiről jelentést készít. § Ha a találmány megfelel az újdonság követelményének, a bejelentést - legkésőbb az elsőbbség napjától számított tizennyolc hónap elteltével - közzé kell tenni §.

A szabadalmi oltalom a bejelentés közzétételével keletkezik, de az oltalom hatálya visszahat a bejelentés napjára. A közzététellel keletkező oltalom azonban csak ideiglenes, véglegessé akkor válik, ha a bejelentő a találmányra szabadalmat kap. A közzététel is a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben történik, a közzétételt követően a bejelentésre vagy magára a találmányra vonatkozóan bárki észrevételt tehet (arra vonatkozóan, hogy a találmány, illetve annak bejelentése nem felel meg a törvényben meghatározott valamely szabadalmazhatósági feltételnek §,), kifogásokat terjeszthet elő. Észrevétel esetén vagy anélkül is a bejelentő módosíthatja §, vagy megoszthatja bejelentését §.

Érdemi vizsgálat, a szabadalom megadása

Ezután következik a bejelentés érdemi vizsgálata, amit a bejelentőnek külön kérelmeznie kell a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától §). Az érdemi vizsgálatot már a bejelentés benyújtásakor, de legkésőbb az újdonságkutatást követő közzétételtől számított hat hónap elteltéig lehet kérni (a kérelem elmulasztása az oltalomról való lemondásnak minősül §), az érdemi vizsgálatért külön vizsgálati díjat kell fizetni §.

Ha a találmány és a bejelentés minden törvényi feltételének megfelel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megadja a végleges szabadalmi oltalmat. A szabadalom megadását követően a hivatal szabadalmi okiratot ad ki, a szabadalmat bejegyzi a szabadalmi lajstromba, és erről hatósági tájékoztatást közöl a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben §.

Téma: Szabadalmak