Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szabadalmak

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2014. március 27.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A szerzői jogi oltalom alá nem eső (tehát nem az irodalom, a tudomány vagy a művészetek körébe tartozó), tipikusan műszaki jellegű szellemi alkotások törvényi védelme az iparjogvédelem területét alkotja. Az elnevezés utal arra, hogy itt az ipari forradalommal kezdődően és azóta is általában az ipari termeléssel, termékekkel összefüggő szellemi alkotások jogi oltalmáról van szó. Ez a jogterület közvetlen módon a feltalálói tevékenység védelmét, elismerését és anyagi ösztönzését kívánja biztosítani. Ebben a témakörben kerül feldolgozásra a szabadalmi jog és védjegyoltalom valamennyi lényeges eleme, így többek között a szabadalmi eljárás, a szabadalom korlátai és védelme, s szabadalmi és védjegylicencia.

Cikk:

Szolgálati és alkalmazotti találmány

Szolgálati és alkalmazotti találmány szabadalma és jogosultja
Rendelkezés a szabadalommal

Szolgálati és alkalmazotti találmány szabadalma és jogosultja

A szabadalmi igény szerződéssel, jellemzően ellenérték fejében másra átruházható. Ennek leggyakoribb esete a szolgálati találmány. Szolgálatinak minősül a találmány, ha a feltalálónak munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki §. Ha ez nem kötelessége, de olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása a munkáltatója tevékenységi körébe tartozik, akkor alkalmazotti találmányról beszélünk. § A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg, ezzel szemben az alkalmazotti találmányra a feltalálónak van szabadalmi igénye, a munkáltató azonban jogosult a találmány hasznosítására. A munkáltató hasznosítási joga alkalmazott találmány esetén nem kizárólagos; a munkáltató hasznosítási engedélyt nem adhat, továbbá ugyan a munkáltató megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át, de egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át. §

A szolgálati és az alkalmazotti találmányi jogviszony nem a munkajog, hanem a polgári jog szabályozási körébe tartozik, ha a felek között jogvita merül fel, az polgári eljárás keretében bírói úton dönthető el. A feltalálót mindkét esetben haladéktalan bejelentési kötelezettség terheli, és köteles találmánya lényegét a munkáltatóval ismertetni §.

Rendelkezés a szabadalommal

A munkáltatónak 90 nap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzon, igényt tart-e a szolgálati szabadalomra (vagy azt ingyenesen - ha díjazta is a feltalálót, akkor visszterhesen - a feltalálóra ruházza át), illetőleg hogy hasznosítani kívánja-e az alkalmazottja szabadalmát, az alkalmazotti találmány hasznosítása esetén további korlát, hogy azt a feltaláló nyilvánosságra hozatalhoz való jogával §. összhangban gyakorolhatja §.

Ha a szolgálati szabadalomra igényt tart, ésszerű időn belül köteles szabadalmi bejelentést tenni, és a tőle elvárható gondossággal eljárni a szabadalmi oltalom megszerzése végett. Ha csak hasznosítani kívánja a találmányt, köteles azt üzleti titokként kezelni. §

Ha a munkáltató a szolgálati találmányt másnak értékesíti §, illetőleg az alkalmazotti találmányt hasznosítja §, a feltalálót díjazás (találmányi díj, illetve alkalmazotti találmány hasznosításért járó díj) illeti meg. Ennek mértékét a licenciaforgalmi viszonyokra tekintettel, az azonos tárgyú licencdíjakkal és a munkáltató által elért értékesítési bevétellel, egyéb gazdasági előnnyel arányosan, a munkáltatói ráfordításokat, pl. kutatási és egyéb (rezsi) költségeket is figyelembe véve kell meghatározni §. Találmányi díj esetén a díjnak arányban kell állnia azzal a díjjal, amelyet - a találmány tárgya szerinti műszaki területen kialakult licenciaforgalmi viszonyokra figyelemmel - szabadalmi licenciaszerződés alapján a találmány hasznosítására adott engedély fejében a munkáltatónak, illetve a hasznosító szabadalmastársnak fizetnie kellene §, az alkalmazotti találmány hasznosításáért járó díjnak pedig olyan mértékűnek kell lennie, amilyet a munkáltatónak - a találmány tárgya szerinti műszaki területen kialakult licenciaforgalmi viszonyokra figyelemmel - szabadalmi licenciaszerződés alapján a találmány hasznosítására adott engedély fejében fizetnie kellene. §

Az esetleges díjvita polgári bírói útra tartozik, a bíróság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Iparjogvédelmi Szakértői Testület szakvéleményét kérheti.