Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozási engedélyek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. február 8.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Ebben a témakörben az üzletek működési engedélye, a telepengedély és a szakfordító- és tolmácsigazolvány kerül bemutatásra.

Cikk:

Telepengedély

A bejelentés-köteles ipari tevékenységek:
A telepengedély-köteles tevékenységek:
A telepengedélyezési eljárás
Változás a nyilvántartásban szereplő adatokban
Mi történik abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget?

A telepengedélyezés rendjéről szóló hatályos, 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet különbséget tesz csak bejelentéshez kötött és telepengedély-köteles ipari tevékenységek között. §.

A bejelentés-köteles ipari tevékenységek:

 1. alsóruházat gyártása
 2. ágybetét gyártása
 3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
 4. bőr, szőrme kikészítése
 5. bőrruházat gyártása
 6. csap, szelep gyártása
 7. csapágy, erőátviteli elem gyártása
 8. csiszolótermék gyártása
 9. csomagolás
 10. egészségügyi kerámia gyártása
 11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
 12. egyéb bútor gyártása
 13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
 14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 15. egyéb kerámiatermék gyártása
 16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
 17. egyéb műanyag termék gyártása
 18. egyéb nem vas fém gyártása
 19. egyéb papír-, kartontermék gyártása
 20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
 22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
 23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
 24. elektronikus orvosi berendezés gyártása
 25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
 26. evőeszköz gyártása
 27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
 28. építési betontermék gyártása
 29. építési gipsztermék gyártása
 30. épületasztalos-ipari termék gyártása
 31. falemezgyártás
 32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
 33. fűtőberendezés, kemence gyártása
 34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
 35. gépjárműjavítás, -karbantartás
 36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
 37. háztartási kerámia gyártása
 38. háztartási villamos készülék gyártása
 39. hangszergyártás
 40. illóolajgyártás
 41. irodabútor gyártása
 42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
 43. irodai papíráru gyártása
 44. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
 45. játékgyártás
 46. kerámiacsempe, -lap gyártása
 47. kerámia szigetelő gyártása
 48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
 49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 50. konyhabútorgyártás
 51. kőmegmunkálás
 52. kötéláru gyártása
 53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
 54. kötött, hurkolt kelme gyártása
 55. lábbeligyártás
 56. lakat-, zárgyártás
 57. munkaruházat gyártása
 58. műszaki kerámia gyártása
 59. műszaki textiláru gyártása
 60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
 61. nem veszélyes hulladékok gyűjtése
 62. nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 63. nem villamos háztartási készülék gyártása
 64. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
 65. orvosi eszköz gyártása
 66. papír csomagolóeszköz gyártása
 67. parkettagyártás
 68. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
 69. síküveg továbbfeldolgozás
 70. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
 71. számítógép, perifériás egység gyártása
 72. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
 73. szerszámgyártás
 74. szőrmecikk gyártása
 75. tároló fatermék gyártása
 76. testápolási cikk gyártása
 77. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
 78. táskafélék, szíjazat gyártása
 79. textilszálak fonása
 80. textilszövés
 81. textil, szőrme mosása, tisztítása
 82. tűzálló termék gyártása
 83. villamos világítóeszköz gyártása

Ezen tevékenységek megkezdését megelőzően az ipari tevékenység folytatója a telep fekvése szerint illetékes kistérség székhelye szerinti település (Budapesten a kerületi önkormányzat) jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) köteles írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet §. A bejelentést az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni. A bejelentést követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Ha igen, akkor a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi. Ha nem, akkor az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. §.

A telepengedély-köteles tevékenységek:

 1. acélcsőgyártás
 2. acél tárolóeszköz gyártása
 3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása
 4. bányászati, építőipari gép gyártása
 5. dohánytermék gyártása
 6. egyéb gumitermék gyártása
 7. előre kevert beton gyártása
 8. égetett agyag építőanyag gyártása
 9. festék, bevonóanyag gyártása
 10. fémalakítás, porkohászat
 11. fém épületelem gyártása
 12. fémfelület-kezelés
 13. fémmegmunkálás
 14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
 15. fémszerkezet gyártása
 16. fémtartály gyártása
 17. fűrészárugyártás
 18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
 19. gőzkazán gyártása
 20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
 21. habarcsgyártás
 22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
 23. hidegen hajlított acélidom gyártása
 24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
 25. hidegen húzott acélhuzal gyártása
 26. hidegen húzott acélrúd gyártása
 27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
 28. huzaltermék gyártása
 29. kohászati gép gyártása
 30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
 31. kötőelem, csavar gyártása
 32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
 33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
 34. kőolaj-feldolgozás
 35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
 37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
 38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
 39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
 40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
 41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
 42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
 43. mész-, gipszgyártás
 44. motorkerékpár gyártása
 45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű- motor)
 46. műanyag csomagolóeszköz gyártása
 47. műanyag építőanyag gyártása
 48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
 49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
 50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
 51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
 52. nemesfémgyártás
 53. ólom, cink, ón gyártása
 54. papírgyártás
 55. papíripari gép gyártása
 56. ragasztószergyártás
 57. rézgyártás
 58. szálerősítésű cement gyártása
 59. száloptikai kábel gyártása
 60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
 61. szőnyeggyártás
 62. tapétagyártás
 63. tisztítószer gyártása
 64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
 65. vegyi szál gyártása
 66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása

A fenti felsorolásban szereplő ipari tevékenységek a megkezdésükre irányuló szándék bejelentését követően

 1. jogszabály által ipari területként meghatározott területen folytathatók, illetve
 2. nem ipari területen is folytathatók akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

Egyéb esetekben ezen tevékenységeket csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

A telepengedélyezési eljárás

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a jegyzőhöz benyújtani. §.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani, amelyről értesíti

 1. a kérelmezőt;
 2. a teleppel és a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat;
 3. az eljárásban közreműködő szakhatóságokat.

Az értesítésben a jegyző felhívja a teleppel és a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

A helyszíni szemlén a jegyző jegyzőkönyvben rögzíti a véleményeket és saját megállapításait, a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi a kérelmezőnek, a teleppel és a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultaknak és az eljárásban közreműködő szakhatóságoknak. §.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha - a szakhatósági hozzájárulásokat is figyelembe véve - megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. §.

A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.

A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Változás a nyilvántartásban szereplő adatokban

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, majd ezt követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Ha az ügyfél a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik engedélyköteles ipari tevékenységet is folytatni kíván, az új tevékenység tekintetében új telepengedélyezési eljárást kell lefolytatni. §.

Mi történik abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget?

A jegyző ilyenkor az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

Amennyiben a tevékenység folytatója a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, a telepengedélyt visszavonja, és a telepet törli a nyilvántartásból. §.