Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozási kötelezettségek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. július 15.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozási kötelezettségek közül a könyvvezetési és könyvvizsgálati kötelezettség, a bizonylatolási és nyilvántartási kötelezettség, a beszámoló-készítési és biztosítási kötelezettség, valamint a járulékfizetési kötelezettség kerül bemutatásra.

Cikk:

A járulékok bevallása

A járulékbevallás teljesítése
Elektronikus bevallás
Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó járulékbevallása

A járulékbevallási kötelezettségeknek a társadalombiztosítási ellátásokra és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény ( Tbj.), valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) előírásai szerint kell eleget tenni.

A járulékbevallás teljesítése

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem alapján köteles az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot és a nyugdíjjárulék összegét megállapítani és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot kell havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV-nak bevallani és megfizetni. A megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az összeggel, amelyet a foglalkoztató az adott jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó túlfizetés miatt fizetett vissza a biztosítottnak. §

A bevallás egyben adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését is jelenti. §

A bevallás módjára vonatkozó szabályok jelentős módosuláson mentek át, aminek eredményeként a papíralapú bevallási mód fokozatosan megszűnt. A 2006. május 1. utáni bevallásokat az adózók egy meghatározott csoportjának kötelezően elektronikus úton és havonta kellett megtenniük, míg az erre nem kötelezettek választhatták a bevallási kötelezettség ilyen módon történő teljesítését. Az elektronikus adóbevalláshoz okmányirodai vagy a Kormányzati Portálon keresztül történő regisztráció szükséges, amit a 2006. május 1-jétől a kötelezően elektronikus bevallói körbe tartozóknak 2006. január 1. és április 30. között meg kellett tenniük (a Kormányzati Portálon történő regisztrációra 2006. február 1-étől van lehetőség). A regisztrációt 8 napon belül a NAV-nál be kell jelenteni.

Elektronikus bevallás

A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg az Art-ben meghatározott egyéb adóalanyok (közöttük az egyéni vállalkozók) a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton tesznek bevallást az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról - kivéve a kamatjövedelem adóról -, járulékokról és/vagy az Art.-ben meghatározott adatokról. §

Az az adózó, aki/amely az adóév során bármely hónapban bevallás benyújtására volt köteles, az adóév minden ezt követő hónapjára akkor is bevallás vagy nyilatkozat benyújtására kötelezett, ha az adott hónapban adó- és/vagy járulék kötelezettsége - adó- (adóelőleg-), és/vagy járulékalapot képező kifizetés, juttatás hiányában - nem keletkezett. §

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó járulékbevallása

Az előzőekben ismertetett szabályok az eva-alany egyéni vállalkozókra is vonatkoznak, az áttérés szempontjából azonban azzal voltak irányadók, hogy nekik a 2006-ra vonatkozó saját járulékokat - havi bontásban - 2007. január 31-éig kellett bevallaniuk. §