Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozási kötelezettségek

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. február 22.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozási kötelezettségek közül a könyvvezetési és könyvvizsgálati kötelezettség, a bizonylatolási és nyilvántartási kötelezettség, a beszámoló-készítési és biztosítási kötelezettség, valamint a járulékfizetési kötelezettség kerül bemutatásra.

Cikk:

A járulékok megfizetése

A járulék megfizetésének alapja
Járulékfizetésre kötelezettek
Járulékfizetési határidők
A kerekítés szabályai

A járulékfizetési kötelezettséget a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) írja elő.

A járulék megfizetésének alapja

A járulékokat a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint, és a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni. §

Járulékfizetésre kötelezettek

Járulékot

 1. a biztosított természetbeni egészségbiztosítási járulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerő-piaci járulékot - együttesen egészségbiztosítási és munkaerő-piaci -, valamint nyugdíjjárulékot,
 2. a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó nyugdíjjárulékot,
 3. a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után, valamint az a belföldi személy, aki a törvény szerint biztosítottnak nem minősül és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult egészségügyi szolgáltatási járulékot,
 4. az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a külön törvényben meghatározott személy egészségügyi hozzájárulást

fizet. §

Járulékfizetési határidők

Az egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulékot (tagdíjat)

 1. a munkáltató (az általa levont járulékot) az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig,
 2. a kifizető (az általa levont járulékot) a kifizetés hónapját követő hó 12. napjáig,
 3. a nem eva-alany egyéni vállalkozó a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig

fizeti meg. §

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a kiegészítő tevékenységet folytatók nyugdíjjárulékát

 1. a társas vállalkozás az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig,
 2. a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó negyedévente, a negyedévet követő hó 12. napjáig

fizeti meg. §

Az a belföldi személy, aki a törvény szerint biztosítottnak nem minősül és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, az egészségügyi szolgáltatási járulékot első ízben a bejelentést követő hónap 12. napjáig, ezt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig teljesíti. §

Az eva-alany egyéni vállalkozó a járulékfizetési kötelezettségének a 2002. évi XLIII. törvény szerint tesz eleget. Ennek megfelelően, ha

 1. főállásúnak minősül, a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig,
 2. ha pedig egyidejűleg munkaviszonyban áll és foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, illetőleg közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig

fizeti meg. §

A kerekítés szabályai

A járulékot - a magánszemély által fizetett járulékot kivéve - 1000 forintra kerekítve kell megfizetni. §