Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a Kormányzati Portálhoz és az Ügyfélkapuhoz kapcsolódóan 2018.03.23-án (péntek) 22:00 órától 2018.03.24-én (szombat) 06:00 óráig karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Kormányzati Portál, valamint az Ügyfélkapu alá tartozó honlapok és szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

Szíves megértését és türelmét köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozói adók

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. szeptember 20.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozásokat terhelő különféle adófajtákról adunk áttekintő képet. Itt részletezzük az egyszerűsített vállalkozói adót, a társasági és osztalékadót az egyéni vállalkozó adózását, valamint az energiaadót is és ismertetjük a beruházási adóalap-kedvezményt.

Cikk:

Az energiaadó

Adókötelezettség
Adó-visszaigénylés
Eljárási szabályok

A villamos energia és a földgáz mennyisége alapján fizetendő, törvénnyel előírt adókötelezettség §, az adóból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

Adókötelezettség

Adót kell fizetni, ha

 1. az energiakereskedő felhasználónak energiát értékesít, kivéve a lakossági fogyasztónak történő értékesítést,
 2. a felhasználó belföldön közvetlenül termelőtől vagy szervezett piacról energiát vásárol, kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást,
 3. a felhasználó közvetlenül az Európai Unió más tagállamából energiát vásárol, kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást,
 4. a felhasználó közvetlenül az Európai Unión kívüli országból energiát vásárol, kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást,
 5. a személy saját felhasználásra termel energiát, kivéve, ha a termelt villamos energiát megújuló energiaforrásból állítja elő, vagy a termelt energia felhasználása a törvényben megjelölt célra történik, vagy a termelt villamos energiát adóval terhelt energia felhasználásával és 50 megawatt alatti teljesítményű erőműben állítja elő, feltéve, hogy nem él adó-visszaigénylési jogosultságával,
 6. az energiakereskedő saját célra használ fel energiát,
 7. a felhasználó az előző pontokban nem említett esetben energiaadóval nem terhelt energiát vásárol vagy használ fel,

a felhasználó a szén vásárlásakor valótlan nyilatkozatot tesz az energiakereskedőnek arról, hogy lakossági fogyasztó. §

Az adó alanya az 1. pont esetében az energiakereskedő, a 3-5. pont szerinti esetekben a felhasználó, a 6. pont esetében az előállító, a 7. pont esetében az energiakereskedő, a 8. és 9. pont esetében a felhasználó. §

Az adó alapja

 1. a villamos energia mennyisége megawattórában mérve,
 2. a földgáz mennyisége gigajoule-ban mérve,
 3. a szén mennyisége ezer kg-ban mérve.

Az adó mértéke

 1. a villamos energiára megawattóránként 310,50 forint,
 2. a földgázra gigajoule-onként 93,50 forint,
 3. a szénre ezer kg-onként 2516 forint. §

Adó-visszaigénylés

Az adónak az önadózás keretében megállapított fizetendő adóból történő levonására (visszaigénylésére), illetve a megfizetett adónak az adóhatóságtól történő visszaigénylésére jogosult

 1. az a személy, aki elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia előállításához használ fel energiát;
 2. az erőművet vagy távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy, aki energiát kapcsolt hő- és villamos energia előállítására használ fel;
 3. az a távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy (ideértve a külön rendelet szerint központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást végző személyt is), aki lakosságnak szolgáltatott hő előállítására energiát használ fel;
 4. az a személy, aki kémiai redukcióban, ásványtani, elektrolitikus és kohászati folyamatban energiát használ fel;
 5. az a személy, aki vegyipari alapanyagként használ fel földgázt;
 6. az a személy, aki saját felhasználásra előállított villamos energia termelésére energiát használt fel;
 7. az a személy, aki nem tüzelő-, vagy fűtőanyagként használ fel szenet;
 8. az a személy, aki hálózati engedélyesként a hálózati veszteség pótlása céljából használ fel energiát;
 9. az a személy, aki a párnagázkészlet feltöltésére vagy szinten tartására a föld alatti gáztárolóba, illetve a szállító- vagy elosztóvezeték feltöltése céljából a szállító- vagy elosztóvezetékbe földgázt tárol be. §

Eljárási szabályok

Az energiaadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat az állami adóhatóság, a kivetéses adózással kapcsolatos adóztatási feladatokat a vámhatóság látja el.

Kivetéses adózás esetén a vámazonosító szám megállapításával, ezzel összefüggő nyilvántartással kapcsolatos ügyben az állami adó- és vámhatóság jár el.

Az adóalany, illetve az adó-visszaigénylésre jogosult személy az adót - kivéve, ha a feljogosított fogyasztó vagy a felhasználó közvetlenül az Európai Unión kívüli országból energiát vásárol - maga köteles megállapítani, bevallani és megfizetni, jogosult a megállapított adójából levonni (visszaigényelni), illetve jogosult visszaigényelni (önadózás).

Az említett kivétel esetében az adót a vámhatóság határozattal állapítja meg (kivetéses adózás).

Az adóalany, illetve az adó-visszaigénylésre jogosult személy köteles az adó megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas nyilvántartást vezetni. Az energiakereskedő a szén értékesítése esetén a lakossági fogyasztónak történt értékesítést írásbeli nyilatkozatát köteles dokumentálni.

Az adóalany a keletkezett adófizetési kötelezettsége és az adó-visszaigénylési jogosultsága különbözeteként megállapított nettó adót havonta, a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő adómegállapítási időszakra, a tárgyhót követő hó 20. napjáig köteles bevallani és megfizetni, illetve jogosult visszaigényelni. §

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.