Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozói járulékok, díjak

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. március 17.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozók által fizetendő járulékok és díjak körében elemezzük a társadalombiztosítási, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és a munkaadói járulékokra vonatkozó szabályokat, valamint foglalkozunk az egészségügyi hozzájárulás és a környezetvédelmi termékdíj kérdésével is.

Cikk:

Egészségbiztosítási járulék

A foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék
Az egészségbiztosítási járulék mértéke
Járulékalapot képező jövedelem
Járulékalapot nem képező jövedelem

A foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék

A járulékokat a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint kell megfizetni. A járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni. §

Az egészségbiztosítási járulék mértéke

A kifizetőt terhelő ekho és a magánszemélyt terhelő különadó szociális hozzájárulási adónak minősül. §

Járulékalapot képező jövedelem

A járulék alapja

  1. a személyi jövedelemadó összevont alapjába tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
  2. a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj,
  3. a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj,
  4. a felszolgálási díj,
  5. a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló,
  6. az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. §

Az előzőek szerinti jövedelem hiányában a járulék alapja a munkaszerződésben meghatározott alapbér; ha a munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy külföldi jog hatálya alá tartozó munkaszerződés alapján végzik, a szerződésben meghatározott díj havi összege. §

Járulékalapot nem képező jövedelem

Nem járulékalapot képező jövedelem

  1. a foglalkoztató által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege,
  2. a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék),
  3. a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj,
  4. a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat. §