Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Személyi okmányok, nyilvántartás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. augusztus 1.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az államigazgatás számos területén találkozhat az olvasó különböző okmányokkal, okiratokkal, amelyek általában valamilyen jogosultságot vagy adatot igazolnak. Részletezzük, hogy kinek kell vagy lehet ezeket az igazolványokat (pl. személyi igazolvány, adóigazolvány, TAJ-kártya, lakcímkártya, diákigazolvány), okiratokat kiváltania, milyen hatóságoknál szerezhetők be az iratok, milyen eljárás keretén belül, és mennyi illetéket kell fizetnünk az igazolványok, okiratok kiadásáért. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás kapcsán betekintést kap az olvasó, hogy kiknek az adatait tartalmazza a nyilvántartás és hogyan lehet innen szolgáltatásokat igénybe venni.

Cikk:

Az adóigazolvány

Hol és hogyan igényelhető az adóigazolvány?
Kell-e fizetni az adóigazolvány kiállításáért?
Az adóigazolvány tartalma
Az adóigazolvány használata

Az adóigazolvány egy bankkártya méretű hivatalos okmány (hatósági igazolvány), amely tulajdonosának adóazonosító jelét igazolja. § Az adóigazolványt kiállíthatják véglegesen vagy ideiglenesen (a kiállítástól számított 60 napig érvényes) abban az esetben, ha az adóigazolvány kiállítását kérő nyomtatványon feltüntetett adatok eltérnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatoktól.

Hol és hogyan igényelhető az adóigazolvány?

Igénylés első esetben:

 1. Aláíró:
  • személy igazolvánnyal nem rendelkező személy esetén a törvényes képviselő (pl. szülő, gyám stb.),
  • egyéb esetben az igénylő,
  • meghatalmazás esetén a meghatalmazott,
 2. személyi igazolvány, lakcímkártya vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatása, külföldiek esetén: útlevél, érvényes vízum, lakcím bejelentőlap, meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazás.

Igénylés adatváltozás esetén:

 1. Aláíró:
  • személy igazolvánnyal nem rendelkező személy esetén a törvényes képviselő,
  • egyéb esetben az igénylő,
  • meghatalmazás esetén a meghatalmazott
 2. személyi igazolvány bemutatása, vagy a dokumentum, amely alapján a változás történt, meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazás, adóigazolvány leadása.

Igénylés, ha tömeges gyártás során, vagy egyedi kérelemre nem kapott adóigazolványt:

 1. Aláíró:
  • személy igazolvánnyal nem rendelkező személy esetén a törvényes képviselő,
  • egyéb esetben az igénylő,
  • meghatalmazás esetén a meghatalmazott
 2. meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazás, személyi igazolvány, lakcím kártya bemutatása.

Igénylés az adóigazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése esetén:

 1. Aláíró:
  • személy igazolvánnyal nem rendelkező személy esetén a törvényes képviselő,
  • egyéb esetben az igénylő,
  • meghatalmazás esetén a meghatalmazott
 2. személyi igazolvány, lakcím kártya bemutatása, meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazás.

Az igazolványt a 16T34-es adatlap kitöltésével lehet igényelni, mely letölthető a nav.gov.hu internetes címről.

A kiállított adóigazolványt 15 napon belül postán küldik meg.

Ha postai úton igényeljük az adóigazolványt, ezeket a dokumentumokat fénymásolatban kell csatolni.

Az adóigazolvány kiadását:

 1. a magánszemély állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye,
 2. a jogi személyiség nélküli vállalkozó - ideértve a vállalkozó magánszemélyt is - székhelye, ennek hiányában telephelye (ha a vállalkozó magánszemélynek több telephelye van, az elsőként bejelentett telephelye),
 3. a jogi személy, illetőleg egyéb szervezet székhelye, ennek hiányában telephelye (a tevékenység gyakorlásának helye)

szerinti NAV regionális főigazgatóságán kell kérni.

Kell-e fizetni az adóigazolvány kiállításáért?

Az adóigazolvány első alkalommal történő kiállítása díjmentes.

Díjmentes az újabb adóigazolvány kiállítása akkor is, ha a korábban kiállított adóigazolványon szereplő adat megváltozott vagy téves, illetve a megváltozott adat beírására szolgáló rovat betelt, vagy ha annak kiadása eltulajdonítás miatt válik szükségessé.

Amennyiben a kiállító hatóság az adóigazolvány eltulajdonításáról hivatalból tudomást szerez, intézkedik az eltulajdonított hatósági igazolvány pótlásáról. §

Az adóazonosító jelet, illetőleg a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány kiadásáért az általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizet a polgár, ha az új hatósági igazolvány kiadása a birtokából való elkerülés (elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódás miatt válik szükségessé. §

Az adóigazolvány tartalma

Az adóigazolvány tartalmazza tulajdonosának

 1. családi és utónevét,
 2. anyja leánykori családi és utónevét,
 3. születési helyét és idejét,
 4. adóazonosító jelét,
 5. az igazolvány kiállításának keltét. §

Az ideiglenes adóigazolvány a fentieken túl tartalmazza az adóigazolvány érvényességi idejét is.

Az adóigazolvány használata

Az adóigazolvány önmagában nem igazol, nem bizonyít semmit, az csak valamely személyazonosításra alkalmas más hivatalos okirattal (pl. személyazonosító igazolvány, diákigazolvány) együtt igazolja tulajdonosának adóazonosító jelét. Fontos tehát, hogy az adóigazolványon is szereplő személyazonosító adatok változása esetén gondoskodjunk új adóigazolvány kiállításáról.

Az adóazonosító jellel válunk beazonosíthatóvá adózási kérdésekben. Az adóigazolvány bemutatásával adóazonosító jelét mindenki köteles az adóhatóság, valamint az adózással kapcsolatban adatszolgáltatásra kötelezett szerv számára megismerhetővé tenni. §

Ha a polgár birtokából az adóigazolvány kikerül, e tényt haladéktalanul be kell jelentenie az állami adóhatóságnak.

A bejelentés az adóigazolvány eltulajdonítása esetén a rendőrség felé is megtehető. Ebben az esetben a rendőrség a bejelentésről haladéktalanul tájékoztatja az állami adóhatóságot. §

Az állami adóhatóság az adóigazolványt bevonja, ha

 1. a tulajdonosa elhalálozott, vagy
 2. az országot véglegesen elhagyni szándékozó személy az adójának soron kívüli megállapítását kéri.