Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Személyi okmányok, nyilvántartás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. augusztus 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az államigazgatás számos területén találkozhat az olvasó különböző okmányokkal, okiratokkal, amelyek általában valamilyen jogosultságot vagy adatot igazolnak. Részletezzük, hogy kinek kell vagy lehet ezeket az igazolványokat (pl. személyi igazolvány, adóigazolvány, TAJ-kártya, lakcímkártya, diákigazolvány), okiratokat kiváltania, milyen hatóságoknál szerezhetők be az iratok, milyen eljárás keretén belül, és mennyi illetéket kell fizetnünk az igazolványok, okiratok kiadásáért. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás kapcsán betekintést kap az olvasó, hogy kiknek az adatait tartalmazza a nyilvántartás és hogyan lehet innen szolgáltatásokat igénybe venni.

Cikk:

TAJ kártya

A TAJ szám
A TAJ kártya
A TAJ kártya igénylése
TAJ számmal nem rendelkezők igénylése
TAJ kártyán szereplő adat módosítása
TAJ kártya pótlása elvesztés, rongálódás, lopás esetén
TAJ szám bevonása

A TAJ szám

A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) egy személyi azonosító, amelyet a magyar állampolgár születésekor kap, és az - normál esetben - végigkíséri egész élete során. Ezt a kódot használjuk az egészségügyi, a szociális, a társadalombiztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások során. A TAJ számot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) képezi. §

A TAJ kártya

A Társadalombiztosítási Azonosító Jelet egy bankkártya méretű hatósági igazolvánnyal, köznapi szóhasználatban TAJ kártyával igazoljuk, amely a TAJ számon kívül tartalmazza a tulajdonosának családi és utónevét, születési idejét, valamint a kiállító szerv bélyegzőlenyomatát és a kiállító személy aláírását is. A TAJ kártyát az egészségbiztosítási szerv állítja ki és juttatja el az érintett részére. §

A TAJ kártya igénylése

A TAJ kártyát a TAJ bevezetésekor az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalból (az érintettek kezdeményezése nélkül) készítette el és küldte meg mindenkinek, aki nyilvántartásában szerepelt.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv az újszülött családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát, valamint lakcímét közli az egészségbiztosítási szervvel. Az újszülött részére az egészségbiztosítási szerv a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv adatszolgáltatása alapján a TAJ-számot tartalmazó hatósági igazolványt hivatalból adja ki. §

TAJ számmal nem rendelkezők igénylése

Aki nem rendelkezik TAJ számmal, TAJ kártyával, de jogosulttá válik egészségügyi szolgáltatásra, munkanélküli vagy szociális ellátásra, az ország területén bármelyik regionális egészségbiztosítási pénztárnál igényelheti kártyáját. Első alkalommal díjmentesen állítja ki a TAJ kártyát az egészségbiztosítási pénztár. §

Amennyiben TAJ számmal még nem rendelkező személy igényli az azonosítót, abban az esetben igénylőlapot kell kitöltenie. Az igénylőlap benyújtásához szükség van magyar állampolgárok, vagy letelepedési engedéllyel rendelkezők esetében a személyi igazolvány és a lakcím igazolás bemutatására, harmadik országbeli állampolgároknak pedig a tartózkodási engedélyt, és a magyarországi lakcímigazolást, valamint a jogosultság igazolását is be kell mutatniuk.

A gyermek lakóhelye - a szülő kérelmére a gyermek születési helye - szerint illetékes járási hivatal a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervének az újszülött adataira vonatkozó adatszolgáltatása alapján az adatszolgáltatás teljesítését követően soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ-át igazoló hatósági igazolványt. §

A Tbj. szerint külföldinek minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt - az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon - a járási hivataltól kéri a TAJ kiadását. A járási hivatal TAJ-t képez, és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót. A TAJ-t igazoló hatósági igazolványt a foglalkoztatott az ország területén bármely járási hivatalnál átveheti. §

Harmadik országbeli állampolgár - a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével - kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható az egyszerűsített foglalkoztatásáról szóló törvény szerint.

Ebben az esetben az állami foglalkoztatási szerv a harmadik országbeli állampolgár kérelmére haladéktalanul megkeresi az egészségbiztosítási szervet a TAJ-szám kiadása érdekében.

Az egészségbiztosítási szerv, illetve az adóhatóság az igazolványt közvetlenül a munkavállalónak adja ki. §

TAJ kártyán szereplő adat módosítása

Fontos, hogy a TAJ kártyán is szereplő személyazonosító adatok változása esetén gondoskodjunk új TAJ kártya kiállításáról.

Díjmentesen kell kiadni a TAJ kártyát, ha a korábban kiadott igazolványban szereplő adat megváltozott, téves, illetve a megváltozott adat beírására szolgáló rovat betelt, vagy ha annak kiadása eltulajdonítás miatt válik szükségessé. §

TAJ kártya pótlása elvesztés, rongálódás, lopás esetén

Amennyiben a rendőrség tudomást szerez a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány eltulajdonításáról, haladéktalanul értesíti az egészségbiztosítási szervet. §

Amennyiben a kiállító hatóság a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány eltulajdonításáról hivatalból tudomást szerez, intézkedik az eltulajdonított hatósági igazolvány pótlásáról. §

Az adóazonosító jelet, illetőleg a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány kiadásáért az általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díjat (azaz 3000 forint illetéket) fizet a polgár, ha az új hatósági igazolvány kiadása a birtokából való elkerülés (elvesztés, megsemmisülés) vagy megrongálódás miatt válik szükségessé. §, §

TAJ szám bevonása

Az állami adóhatóság az adóigazolványt bevonja, ha

  1. a polgár elhalálozott,
  2. a külföldön letelepedni szándékozó polgár az adójának soron kívüli megállapítását kéri. §